Tjeldsund kommune arrangerer Folkehelseuka 09.- 15. april. Folkehelseuka skal bidra til å sette ekstra fokus på folkehelse og synliggjøre de gode tilbudene og aktivitetene som finnes i lokalmiljøet. I denne anledningen ønsker vi samarbeid med skoler, barnehager, bedrifter, lag og foreninger og andre frivillige. Gjennom dette samarbeidet håper vi få til flotte og engasjerende helsefremmende aktiviteter som passer alle uansett utgangspunkt. Dette kan for eksempel være en koselig stund rundt bålet, tur i fjæra eller i fjellet, husflid, dans og sang. Aktiviteter som gir glede og trivsel har en helsefremmende gevinst. Hva er helsefremmende for deg?

Ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinator og bidra med gode ideer allerede nå.

Det finnes noe midler en kan søke på til aktiviteter og arrangement i folkehelseuka. Søknadsskjema finner du under. 

Søknadsfrist er 19 mars 2018.

NY søknadsfrist til 27.23.18

Se tjeldsund.kommune.no/folkehelse for mer informasjon om folkehelse og program for Folkehelseuka tidligere år.

 

                TjeldSUNNingen_200x185.jpg        

Kontaktinformasjon:                  

silje.elvenes.liseth@tjeldsund.kommune.no
Tlf: 41695455