Årest folkehelseprofil er nå klar. 

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 2018 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2018. 

Ta en titt for å se hvordan Tjeldsund ligger ann i forhold til landsgjennomsnittet. Nå må det tas i betraktning at vi er en liten kommune og det kan derfor være litt vanskelig å sammenligne med de andre store kommunene i landet.

Folkehelseprofil 2018.pdf