Tjeldsund kommune vant pris for beste Folkehelsekommune i Nordland i 2012. Dette sier mye om at det jobbes målrettet og systematisk med problemstillingene rundt folkehelse i kommunen vår. Tjeldsund kommune har fortsatt stort fokus på folkehelse og folkehelsearbeid.