Tjeldsund kommune har ansatt folkehelsekoordinator i 50 % stilling, og er underlagt i avdeling for oppvekst. Folkehelsekoordinator skal være kommunens kontaktpunkt når det gjelder saker som angår folkehelse, og skal være den som har oversikten og samler trådene i det tverretatlige folkehelsearbeidet i kommunen, og være en pådriver for at kommunen jobber ut i fra et folkehelseperspektiv. I tillegg ønsker folkehelsekoordinator å ha et godt samarbeid med lag og foreninger, og andre frivillige som ønsker å bidra til positiv folkehelse.

Folkehelsekoordinator i Tjeldsund er Silje Elvenes Liseth. Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat om folkehelse.

Kontaktinformasjon:

Silje Elvenes Liseth
Tlf: 416 95 455