Tjeldsund kommune ønsker å gi samfunnshuset til et lag/forening tilhørende Fjelldal og ber interessenter melde dette skriftlig til kommunen innen 01.10.2018

I forbindelse med denne saken inviteres det til et informasjonsmøte på Fjelldal samfunnshus 5.september kl. 18:00.