Barnevern

Barnevern

Anne Grethe Solbu

fagansvarlig barnevern

Tlf: 917 34 738

Barnevern

Anne-Marit Nilssen

saksbehandler

Barnevern

Barnevern Publikumstelefon

Tlf: 959 33 157

Barnevern

Bjørn Jakobsen

saksbehandler

Barnevern

Lisa-Marie Stifjell

saksbehandler

Barnevern

Siv Ellen Jakobsen

saksbehandler

Barnevern

Solbjørg Borgan

saksbehandler

Forebyggende enhet

Trude Hagland

enhetsleder

Tlf: 984 89 353

Bibliotek Evenskjer

Bibliotek Evenskjer

Melita Båfjord

bibliotekleder

Tlf: 469 21 385

Støtte/Stab

Administrasjon

Elna Sara

informasjon- og språkkonsulent - samisk

Tlf: 481 33 326

Administrasjon

Yvonne Karlsen Elvebakk

rådgiver politisk utvalg

Tlf: 475 10 742

Støtte/stab

Elin Dalberg

rådgiver helse, omsorg og velferd

Tlf: 990 08 190

Støtte/stab

Hilde Sjøvoll

rådgiver oppvekst og forebygging

Tlf: 913 26 115

Støtte/stab

Lena Torbergsen

rådgiver helse og beredskap

Tlf: 970 87 530

Støtte/stab

Silvia Hellesvik

prosjektleder omstilling

Tlf: 482 62 443

Støtte/stab - boligkontor

Siri Sjåfjell

rådgiver boligkontor/økonomi

Tlf: 909 85 730

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe

Grete Synnøve Jacobsen

assisterende kommunedirektør

Tlf: 906 55 281

Kommunedirektørens ledergruppe

Torbjørn Simonsen

kommunedirektør

Tlf: 948 12 250

Regnskap

Informasjons- og dokumentsenter / Fakturamottak

Gunn Halvorsen

konsulent

Tlf: 770 89 500

Støtte/ Stab

Cecilie Nikolaisen

konsulent regnskap/lønn

Tlf: 476 34 212

Støtte/stab

Henrik Strøm

fagansvarlig regnskap

Tlf: 906 71 482

Støtte/stab

Svein-Ove Tovik

controller