Tjeldsund kommune søker etter ferievikarer sommeren 2018 til omsorgssenteret, hjemmetjenesten, miljøtjenesten, hjemmehjelp, støttekontakt og i renhold
(perioden 25.06- 19.08)

Vi søker:
* Sykepleiere/ vernepleiere
* Hjemmehjelp
* Støttekontakter
* Helsefagarbeidere, hjelpepleiere
* Studenter, elever, assistenter

Personlig egnethet vil bli vektlagt og nødvendig opplæring vil bli gitt.
Søkere må være fylt 18 år.
De som skal arbeide i hjemmetjenesten, som hjemmehjelp eller støttekontakt må ha sertifikat kl B.
For enkelte stillinger kreves det politiattest, nærmere beskjed gis til den enkelte.

Vikarer som kan jobbe minimum 3 uker i strekk, vil bli foretrukket.
Vi tilbyr:
* Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
* Et trivelig arbeidsmiljø 
* Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til kommunalt avtaleverk

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med
* Helse- og omsorgssjef Elisabeth Horn tlf 97522073
* Koordinator omsorgssenter Jorunn Heidi Olsen tlf 47811825
* Koordinator hjemmetjenesten Signe Trude Storli tlf 91196085
 

Søknad sendes på mail til postmottak@tjeldsund.kommune.no
og merkes «sommerjobb omsorg 2018»
Søknadsfrist: 25.04.18