Onsdag 9. august hadde Fellesnemnda sitt første møte. Her kan du lese om hva som ble drøftet og besluttet i første møte, samt se hvilke saker som skal opp i nemndas neste møte torsdag 7. september.

Møteprotokoll 09.08.2017 Fellenemnda for nye Tjeldsund