Hun er spesialist i allmennmedisin og har de siste 5 årene hatt egen fastlegepraksis i Kragerø. 
Nadezda har jobbet som lege i ETS tidligere og kjenner derfor både enkelte kolleger og pasienter fra tidligere. Hun har familiær tilknytning til området, og ser frem til å komme tilbake til ETS. 

Kommuneoverlege Barbro Hætta er meget fornøyd med å ha fått på plass en både ny kommuneoverlege og ny fastlege i en tid der mange kommuner har problemer med å rekruttere fastleger.