Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for omgivelsene. Du treffer andre pårørende i samme situasjon samt fagpersoner med kompetanse på området.
Kursene er lagt opp over 4 samlinger på torsdager med følgende temaer:

Dag 1: 12. september

”Hva er demens?” Symptomer–forløp–behandling –årsak.  

v/ Marit Kristiansen, demenssykepleier ved UNN Harstad

Dag 2: 19. september

«Kommunikasjon med personer med demens» 

v/ Unni Breistrand - Tjeldsund omsorgssenter og Astrid Pedersen - hjemmetjenesten i Tjeldsund kommune.

Dag 3: 26. september

"Pårørendefortellinger – film»

Dag 4: 03. oktober

«Lovverket, rettigheter – og tilbud i kommunene»

v/Per Eivind Horn -Skånland kommune, Signe Storli -Tjeldsund kommune 

og Anne Gullbakk - Evenes kommune

Timeplan:

18.00 – 18.45: Forelesning
18.45 – 19.15: Pause med kaffe og kake 

19.15 – 20.45: Samtalegrupper

Sted: Tjeldsund omsorgssenter på Fjelldal.

For nærmere opplysninger/påmelding kontakt din respektive kommune:
Signe Storli, Tjeldsund kommune, tlf 91 19 60 85

Ann Eilin Hansen, Skånland kommune, tlf 95 88 14 56

Anne Gullbakk, Evenes Kommune, tlf 41 57 24 39

Påmeldingsfrist: fredag 6. september 2019.

Velkommen!

 

Demenskontakter ETS_400x204.jpg