Hva omfatter tjenesten:

Ergoterapeut gir råd om hvordan aktiviteter kan utføres for å fremme mestring og helse. Som en del av dette arbeidet kan ergoterapeuten gjøre vurderinger av bosted, fritidsarena, barnehage, skole eller arbeidsplass som trenger tilrettelegging.

Hvem kan få tjenesten:

Innbyggerne i Tjeldsund kommune som har behov for hjelp til å søke på hjelpemidler/veiledning i bruk av hjelpemidler.

Kontaktinformasjon:

Tjeldsund omsorgssenter tar imot beskjeder/formidler kontakt på tlf 76 91 91 60

Ergoterapeut Elisabeth D. Hatlebakk, tlf 917 42 065
Ergoterapeut har kontor på Tjeldsund omsorgssenter tlf 76 91 91 60.

Søknad kan gjøres via et eget søknadsskjema.