Det var veldig godt oppmøte, nesten alle bønderne hadde tatt seg turen til Hol. I tillegg til ordføreren var landbruksrådgiver Stein-Even Fjellaksel, samt steds- og næringsutvikler Liz Rekve fra kompetanseselskapet kan:skje, til stede på møtet.  

Det var god dialog under møtet, der mange utfordringer og muligheter for landbruket ble drøftet. Kommunens primærprodusenter innehar stor kompetanse som er viktig å ta med seg i det videre arbeidet som kommunen har i fremtiden. 

Landbruksforvaltningen skal fremover følge opp med litt mer hyppig møtevirksomhet for bønderne.