I følge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra Northern Light Salmon AS og Sørrolnesfisk AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling:

 

Endring av lokalitet Trollvika, Tjeldsund kommune

 

Søker: Northern Lights Salmon AS 99703950

            Samdrift med Sørrollnesfisk AS 996385035

 

Søknaden gjelder: Endring/justering anlegg

 

Lokalitet: Trollvika 11351

 

Koordinater

 

Midtpunkt anlegg: N 68042,035 Ø 170 01,333

 

Midtpunkt flåte: N 68042,914 Ø 170 01,271

 

Søknadsdokumenter ligger vedlagt. Innsyn er også mulig på Tjeldsund Folkebibliotek. Eventuelle merknader må fremstilles skriftlig til postmottak@tjeldsund.kommune.no innen 6.2.2020.