I tillegg har vår flinke fastlegevikar Rebecca Lumb Sannum besluttet å flytte til annen kant av landet, slik at vi fra sommeren har to fastlegestillinger som skal fylles av nye krefter. Mange kommuner rundt om i landet har for tiden store vansker med å rekruttere nye fastleger, og vi har vurdert flere forskjellige tiltak for å lette rekrutteringen av nye leger til ETS, og unngå at flere fastleger slutter.

Kommunen er klar over at mange kvinner har byttet fastlege til Rebecca Lumb Sannum , og vil derfor prioritere å rekruttere en kvinnelig lege inn i stillingen som hun har hatt.
Vi vil holde innbyggerens oppdatert i forhold til prosessen med ansettelse av nye leger.
Vi vil til slutt minne om at alle pasientene tilknyttet ETS medisinske senter få tilbud om legehjelp ved behov.

Om du har spørsmål så kan ETS medisinske senter kontaktes på tlf 77 08 95 65 eller kommuneoverlege Barbro Hætta på 913 18 931