Reduksjonen av lister styres av HELFO og skjer på den måten at de vilkårlig trekker ut pasienter av fastlegens liste, og overfører dem til den nye legen.  Legene eller legekontoret har ingen innflytelse på hvem som trekkes ut av listen.Fratrekket av pasienter vil skje i flere omganger. 
I løpet av februar vil 150 pasienter på listen til lege Ronny Andreassen trekkes ut og overføres listen som Rebecca Lumb Sannum betjener. 
I tillegg vil den nye listen ha 50 åpne plasser fra 1 mars 2018. 

Ved ytterligere informasjon kan man kontakte HELFO på tlf 800 43 573 eventuelt kommuneoverlege Barbro Hætta på tlf 91318931.