Rute: Papir Hårvik-Kongsvik-Fiskefjorden, Tjeldsund bru-Fornes - Ordinær tømmedag 30/3 - tømmes 5/4   
 
Denne endringen har vært lagt inn i tømmekalender 2018 siden årsskiftet så det sendes ikke ut SMS varsel på endringen.