Kommunestyret har vedtatt at kommunale avgifter skal faktureres over 4 terminer, det vil si per kvartal. Vi har tidligere sendt halvårlige faktura med forfall 20. april og 20. oktober. Forfallsdato for kvartalsvise faktura vil for 2018 bli:

1.kvartal: 20. april

2.kvartal: 20. juni

3.kvartal: 20. august

4.kvartal: 20. november

Forfall for 1. og 2. kvartal vil bli litt forskjøvet i 2018 pga. merarbeidet som følge av omleggingen, forfallsdatoer for 2019 blir hhv. 20. februar og 20. mai for de to første terminene.