Kommunen har mottatt meldinger om elgen som går på Fjelldal. Det er seks dyr: ei ku med to kalver, ei ung ku og to okser. Det ble for kort tid siden gjennomført et forsøk på å drive elgen ut av bebyggelsen, men dyrene har nå kommet tilbake. Årsaken til dette er mye snø i marka som gjør det vanskelig for dyrene å bevege seg for å finne mat. Det ses tydelig på elgkua og kalvene at de ikke har hatt optimale forhold i vinter.

Dyrene har nå oppholdt seg på Fjelldal i flere måneder og det er selvfølgelig ingen ønskelig situasjon. Fortsatt jaging vil ikke være aktuelt og det gjelder også avliving av dyrene.

Snøsmeltingen har nå begynt og vi ber derfor om litt tålmodighet til dyrene trekker ut av bebyggelsen om ikke lenge.

Eventuelle henvendelser vedrørende dette bes rettet til Dag Erik Grønnerød på telefon 908 62 696.