Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema.

Tjenester vurderes individuelt og gis innenfor lovkrav. Tildeling av eldrebolig foretas etter vurdering av skriftlig søknad.

Kontaktinformasjon

Sentralbord, Tjeldsund omsorgssenter, tlf 76 91 91 60, fax: 76 91 91 61