Hovedmålsettingen er å skape flere arbeidsplasser og/eller ta vare på de arbeidsplassene en har. Alle tiltak som får støtte bør gi økonomisk vekst og utvikling. 

I forbindelse med den høye aktiviteten i området og i sammenheng med prosjektet "Fra pendling til bosetting" som pågår vil det bli en ekstra tildeling av næringstilskudd. 

Søknadsfrist for tildeling i januar/februar 2018 er 31.desember 2017. Søknader sendes via www.regionalforvaltning.no

Ved spørsmål ta kontakt med Bente Solvang på tlf. 91384292 eller epost: bente.solvang@tjeldsund.kommune.no 

 

Retningslinjer for kommunalt næringsfond