Eventuell klage sendes innen 6 uker til

Tjeldsund kommune
Tjeldøyveien 800
9444 Hol i Tjeldsund