Søknaden sendes inn på skjema under her.

Retningslinjer for Driftstilskudd til kulturaktivteter - aktivitet og anlegg

 

Ved spørsmål, kontakt Kultur- og folkehelsekoordinator Silje Elvenes Liseth: e-post: silje.elvenes.liseth@tjeldsund.kommune.no eller tlf 416 95 455.