Det er igjen tid for søking av driftsmidler. 

Kommunens årlige driftsmidler til kulturaktivitet utlyses herved.

Søknadsfrist 10. april 2019.

Søknadsskjema finner dere på kommunens hjemmeside under fanen tilskuddsordninger, eller følg link under:

https://www.tjeldsund.kommune.no/?cat=405871