Søknadsfrist er 10. april 2017.

Retningslinjer og søknadsskjema finnes her.