Retningslinjene + søknadsskjema (må brukes) finnes her ---->

Det gjøres oppmerksom på pkt 2.6 Krav til søknad i retningslinjene.
Disse må være overholdt for at søknadene skal kunne bli vurdert.

SØKNADSFRIST 10. APRIL 2016

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med

Kristine Storelv
Kulturkoordinator
Tlf 769 19 100 eller 45 02 38 81
E-post: kristine.storelv@tjeldsund.kommune.no