Tjeldsund kommune setter fremtiden ettertrykkelig på sakskartet. Kommunen vil utvikle digitale talenter til et arbeidsliv der mennesker kan skape og bo hvor som helst. Prosjektet startet med at ordfører Liv Kristin Johnsen ønsket å markedsføre kommunen på en spesiell måte, hun ville få historien til Tjeldsund frem gjennom digitale medier. Ordføreren ville også skape muligheter for den generasjonen som besitter mye digital kunnskap og som ofte bruker mye tid på eksempelvis dataspill. Fordi kommunen har begrensede ressurser til utvikling, var det nødvendig å søke etter samarbeidspartnere til gjennomføringen.
 
Mye på spill
Tjeldsund kommune fikk nylig tilskudd på 300.000,- fra Nordland fylkeskommune til prosjektet.
Det blir flere delprosjekter fremover, hvor  fokuset blir å utvikle talenter og arbeidskraft til et digitalt arbeidsmarked.
  • Målet med prosjektet “Digitalt entreprenørskap” er å koble sammen digitale talenter, innovative IT-bedrifter og ledende akademier til en felles utviklingsarena. Målet er videre å utvikle talenter med ny kunnskap, skape relasjoner mellom bedrifter og talenter (rekruttering/arbeidsplasser), skape nærkontakt mellom ledende akademier og lokalsamfunn/talenter/lokale foretak, samt bidra til at lokalsamfunn “digitaliseres” på en god og sunn måte.
  • Vi starter med å utvikle en prototype av spillet om Tjeldsund. Her skal de unge få bidra med sin digitale kunnskap til å lage et dataspill om kommunens historie. Underveis i utviklingen, blir de unge veiledet i koding, design, storyline og lyd av profesjonelle veiledere.
  • Våre samarbeidspartnere er, for utenom Nordland fylkeskommune, NAV Evenes og Tjeldsund, Arktisk Universitet Narvik, Stockholms Universitet, Kunnskapstrening IT og Workfloow, IT selskapet KeyStep, Historielaget, Ungdomsrådet og Eldrerådet i Tjeldsund som har gitt prosjektet kr 5000 i gave. Dette for at de unge skal skape noe de kan dele med de eldre.
  • Målet med delprosjektet er å komme frem til en prototype av spillet innen september. Underveis har vi løftet frem ungdom, lært mye om digitale produksjoner og satt en skikkelig, digital standard på arbeidet vårt fremover.  
  • Unge i regionen er velkommen til å søke sommerjobb i et kort sommerprosjekt i juli/august og på den måten være aktivt med på å skape førsteutgaven av “Spillet om Tjeldsund”. Søknaden sendes Tjeldsund kommune på post@tjeldsund.kommune.no, se kommunens hjemmeside www.tjeldsund.kommune.no for mer informasjon, søknadsfrist er den 27. juni.
 
Prosjektet handler om regionens fremtid i et digitalt samfunn.
-Som ordfører vil jeg jobbe sammen med ungdommen- avslutter ordfører i Tjeldsund kommune Liv Kristin Johnsen.