Prosjektet vi startet opp i 2016 jobbes videre med, og vi trenger derfor flere tilbakemeldinger fra deg som innbygger.

Vi har fått en del tilbakemeldinger både fra frivillige som ønsker å hjelpe og fra innbyggere som ønsker hjelp fra frivillige – trenger du hjelp eller ønsker å hjelpe? Skjemaet er fortsatt tilgjengelig for tilbakemeldinger. Vi ønsker spesielt tilbakemelding på frivillige som kan tenke seg å være besøksvenn/aktivitetsvenn. Dette gjelder både til hjemmeboende og til pasienter på institusjon. Vi ønsker også tilbakemelding fra personer og lag/foreninger som har samlingspunkter, slik at vi kan bidra med rekruttering til disse aktivitetene

Du finner mer informasjon her og skjema her: Frivillighet

Vi satser på å komme i gang så snart som mulig med et aktivitetstilbud 1 gang annenhver uke på Tjeldøya (Hol) og i Kongsvik, i hovedsak på dagtid. Meld gjerne din interesse dersom du ønsker å delta på dette.

For spørsmål, ta kontakt med Helse- og omsorgssjef Elisabeth Horn, tlf 97522073, e-post: elisabeth.horn@tjeldsund.kommune.no eller Kultur- og folkehelsekoordinator Silje Elvenes Liseth, tlf 41695455, e-post: silje.elvenes.liseth@tjeldsund.kommune.no