Elevane og skulane skal gjennom ordninga få moglegheit til å oppleve, gjere seg kjende med og utvikle forståing for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilboda skal vere av høg kvalitet, og vise heile breidda av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Den kulturelle skulesekken har vore ein del av regjeringa si kulturpolitiske satsing for grunnskulen sidan 2001, og har etter kvart blitt utvida til vidaregåande skule. Dette betyr at alle elevar – frå 1. til 10. trinn på grunnskulen, og frå 1. til 3. trinn på vidaregåande – innlemmast i ordninga.

Les mer om ordningen på www.denkulturelleskolesekken.no

Se også mer informasjon om Kulturtanken.

Program Den kulturelle skolesekken 2017/2018 for Nordland.

Plan for Den kulturelle skolesekken 2017-2020 i Tjeldsund