Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Stáhtus Dielddanuori suohkanis 10.11.2021

 

 

Stáhtus Dielddanuori suohkanis 10.11.21

Korona leavvá dál Dielddanuori suohkanis.  

Maŋimus beivviid lea korona njommon 28 olbmui, vuosttažettiin olbmuide nuortan suohkanis. Buohkat geaidda korona lea njommon, leat sirremis, ja suohkanis lea kontrolla njoammuma badjel. Suohkan goziha dili dárkilit. 

 

Dielddanuori suohkan ávžžuha čuovvovaččat:  

 • Orrut ruovttus jos lea buohcci ođđa dávdamearkkaiguin - ja váldit iskosa
 • Doalahit gaskka earáide almmolaš sajiin jos nu lea vejolaš, áinnas mehtera gaskka
 • Árvvostallat geavahit njálbmesuoji almmolaš sajin siste jos ii leat vejolaš doallat mehtera gaskka earáide
 • Unnidit lagasoktavuođaid 
 • Doalahit galledannjuolggadusaid skihpahiidsiiddain ja dorvoguovddážiin 
 • Šluhttet stuorat doaluid ja lágidemiid

 

Mii ásahit dál ođđa doaibabijuid skihpahiidsiiddain ja orrunásodagain. 

Galledeami oktavuođas skábmamánu 10.b. 2021 - skábmamánu 23.b. 2021 áigodagas

 • Galledanbearráigeahču: Gŧossit čálihit iežaset go fitnet galledeamen
 • Galledeapmi čađahuvvo pasieantta lanjas iige searvelanajain 
 • Guossit ávžžuhuvvojit geavahit njálbmesuoji galledettiin
 • Galledeami vuolde ii leat lohpi guossohallat biepmu ja juhkamuša gussiide

Status Tjeldsund kommune 05.11.2021

I dag er det bekreftet en positiv pcr hos en innbygger i Tjeldsund kommune. Sannsynlig smitte fra Tromsø. 

Norge er gått over til en normal hverdag med økt beredskap 25.09.2021

Regjeringen besluttetå oppheve restriksjonene for Covid-19 - vi gikk over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag fra lørdag 25. september klokken 16.00.

– Smittetallene synker. Sykehusinnleggelsene har flatet ut. I løpet av få uker forventer vi at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinerte. Folkehelseinstituttet mener at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet. Derfor kan vi gå tilbake til en normal hverdag. Vi vil fjerne de aller fleste smitteverntiltakene, sier statsminister Erna Solberg.

 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt å gå over til en normal hverdag med økt beredskap i månedsskiftet september/oktober. Etter å ha fulgt tett med på utviklingen denne uken, har regjeringen besluttet å gå over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september kl. 16.

 

–  Selv om hverdagen nå blir som normal for de fleste, er ikke pandemien over. Folk vil fremdeles bli syke og derfor er det viktig at alle vaksinerer seg. I tillegg vil samfunnet ha økt beredskap og raskt kunne iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det. Kommunene vil fortsatt ha en viktig rolle i å reagere hvis utbrudd fører til at kapasiteten i helsetjenesten utfordres, understreker Solberg.

 

Disse reglene og rådene gjelder i En normal hverdag med økt beredskap

Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Dette gjelder fra og med lørdag 25. september kl. 16.

Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere. 

Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer. 

Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp, sier Solberg.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  

Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.

Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.

Selv om de aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere nå opphører, oppfordrer hun virksomhetene til å opprettholde gode smitteverntiltak, slik at kunder for eksempel har tilgang til håndsprit.

– Vi beholder trafikklysmodellen for skolene og barnehagene. Dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen tilsier behov for å fatte vedtak om lokale tiltak, vil trafikklysmodellen gi god veiledning. Det er viktig for å gi elevene en mest mulig normal hverdag. Selv om stadig flere er vaksinerte, kan det fremdeles oppstå situasjoner hvor det er behov for lokale tiltak, påpeker statsministeren.

– Men kortversjonen er: Nå kan vi leve som normalt, understreker Solberg.

Innreiserestriksjonene trappes ned gradvis.

 

Viktige råd og regler som forsvinner fra 25. september

 • Kravet om å holde en meters avstand, bortfaller.
 • Det er ingen restriksjoner knyttet til sosial kontakt eller arrangementer.
 • Det er ikke krav om bordservering og innslippsstopp.

Det globale reiserådet oppheves fra 1. oktober 

 

Råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

 • Hold hendene rene, host i et papirlommetørkle eller i albuekroken og hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber.
 • Du må gå i isolasjon hvis du får påvist covid-19.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer til en som er blitt smittet, bør teste seg og gå i karantene, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

Trafikklysmodellen i skoler og barnehager beholdes inntil videre som et verktøy som kan brukes ved behov dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig

 

Nasjonale råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

Når myndighetenes råd og regler i hovedsak forsvinner, kan den enkelte velge selv hvilken risiko hun vil ta og hvilke tiltak hun vil praktisere. Avvikling av tiltak som nasjonale råd eller regler står ikke i veien for at enkeltpersoner kan velge høyere beskyttelsesnivå for seg selv. For eksempel kan de som ønsker større beskyttelse mot luftveisinfeksjoner velge å holde mer avstand til andre og selv benytte munnbind.

 

Tiltak

Råd og regler

Håndhygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

 

Hostehygiene

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.

 

Råd ved luftveissymptomer

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand):

 • Hold deg hjemme
 • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.

 

Når kan man vende tilbake til jobb, skole etc.:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

 

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper. 

 

Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder:

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

 

Testing

Det anbefales test for:

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter

 

Utvidet jevnlig testing fases ut. Bruk av tidsbegrenset jevnlig testing kan vurderes i utbruddssituasjoner. Dersom det er større utbrudd, kan jevnlig testing i henhold til FHIs faglige veiledning være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode.

 

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

 

Isolering ved smitte

 

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

 

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

 

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

 

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing.  Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.

 

Smittesporing

Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester. 

 

Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

 

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

 

Råd til nærkontakter

 

Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg i et av følgende testregimer:

 1. Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager
 2. NAT/PCR-test annenhver dag i 7 dager

Dagene telles fra når den smittede isoleres.

 

Hvis man ikke gjennomfører et av disse testregimene, bør man avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

 

Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære anbefales ikke å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg ved symptomer. 

 

Personer som er nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære oppfordres til å:

 • Teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter
 • Begrense sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger
 • Følge godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter nærkontakten
 • Ha lav terskel for å teste seg på nytt ved symptomer

Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt bruk av og anbefalinger om karantene.

 

Munnbind

Anbefaling/påbud om bruk av munnbind kan brukes som et lokalt tiltak ved behov. I helsetjenesten er munnbind et viktig smittevernstiltak.

 

 

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/?expand=factbox2872557 eller her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

Smittevernråd og råd til risikogrupper kan du lese mer om her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Revidert forskrift finner du her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-23-2815

Status 16.08.2021

I tilknytning til smitteutbrudd på en bedrift i Tjeldsund kommune ble 39 arbeidere testet mandag ettermiddag. 2 av dem fikk påvist smitte med Covid-19, og er nå i isolasjon. Begge har arbeidet alene på sine stasjoner, og det er så langt ikke kartlagt at de har nærkontakter. De er nå i isolasjon på egnet sted. Isolasjonen er avsluttet for dem som først fikk påvist smitte, det er pr dags dato totalt 4 personer som er pålagt isolasjon i Tjeldsund kommune.

19.08.2021 Oppdatering Covid-19

I forbindelse med utbruddet ved Grovfjord Mekaniske Verksted, så er antall smittede nå oppe i 19 stk. Personene som har fått påvist covid-19 er isolert og nærkontakter satt i karantene. Alle blir fulgt opp i forhold til sentrale og lokale anbefalinger. Det er ikke påvist smitte blant lokalbefolkningen som følge av utbruddet på verkstedet. Smittevernlege, smittesporerteamet og beredskapsledelsen har tett samarbeid med bedriften for å få kontroll på utbruddet. Smittevei er fortsatt ukjent. Ingen av de smittete har blitt alvorlig syk, men noen av dem har lette symptomer.

 

I tillegg til smitteutbruddet nord i kommunen, så har kommunen fått en positiv smitte hos en innbygger i kommunen. Dette er relatert til reisesmitte internt i Norge. Vedkomne og nærkontakter følges opp av smittesporerteamet.

 

En del personer med tilknytting til UiT har de siste dagene gjennomført covid-19 test ved ETS medisinske senter. Resultater fra disse vil komme i nær fremtid.

 

Det er god kapasitet for å få seg testet for covid-19 ved ETS-medisinske senter. Personer med nyoppståtte symptomer oppfordres til å ha lav terskel for testing. Testing bestilles via helseboka eller ta kontakt med pandemitelefonen på nummer: 902 84 955.

14.08.2021 Ansatte ved en bedrift i kommunen har testet positivt for covid-19

Beredskapsledelsen er kjent med at det er to personer som  har testet positivt for korona i kommunen vår.  Begge personene arbeider ved en lokal bedrift i kommunen. Smitteveien er per nå ikke kjent. Det er iverksatt smittesporing og testing av andre ansatte i bedriften. Kommunen har ikke noen indikasjoner på at det er kommet smitte ut i lokalsamfunnet. Imidlertid minner beredskapsledelsen på at alle personer bør ha lav terskel for å teste seg for covid-19  ved nyoppståtte luftveissymptomer.   Det er godt samarbeid mellom bedriften og kommunen.  Beredskapsledelsen følger nøye opp situasjonen.

03.08.2021: Var du innom Skånland sykehjem torsdag 29. juli?

En ansatt på Skånland sykehjem testet positivt for covid-19 i går ettermiddag. Pasienter og ansatte følges nøye opp, det er lav terskel for testing ved mistanke om smitte. Smittevernlegen vurderer det som lav risiko for videre smitte, men vi ber likevel alle som var innom Skånland sykehjem 29. juli om å være oppmerksomme på egen helsetilstand, og teste seg dersom symptomer på Covid-19 skulle oppstå. Vi har for tida god test-kapasitet.

Vanlige symptomer:

 • feber
 • tørrhoste
 • tretthet

Mindre vanlige symptomer:

 • verk og smerter i kroppen
 • sår hals
 • diaré
 • øyekatarr
 • hodepine
 • tap av smaks- eller luktesans
 • utslett på huden eller misfarging av fingre eller tær

Alvorlige symptomer:

 • pustevansker eller andpustenhet
 • brystsmerter eller trykk i brystet
 • tap av tale- eller bevegelsesevne

 

Ellers gjelder alle enkle smittevernråd:

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Hold avstand
 • Husk hoste- og håndhygiene
 • Bruk munnbind dersom du er ute blant mange eller ikke kan holde avstand.

Status 02.08.2021

 

En person fra en nabokommune testet positivt for Covid-19 i ettermiddag. Vedkommende var innom Rema 1000 på Evenskjer torsdag 29.07.2021 ca klokka  18.15. Ber om at personer som har vært på butikken samtidig som vedkommende er obs og tester seg dersom de får forkjølelses- eller influensasymptomer. 

 

Ramsund orlogsstasjon er karantenehavn for sjøforsvaret. Tilsammen er 2 personer i isolasjon der og følges opp av Forsvaret som har gode smittevernsrutiner for det. Ingen sivile er involvert

ETS medisinske senter åpent lørdag 31.07

ETS medisinske senter har åpent lørdag fra klokka 11.00 for å gi tilbud om testing av personer som har utviklet symptomer på Covid-19. 

De som ønsker test må ha bestilt denne i helseboka før klokka 11.00. Personer som melder seg etterpå risikerer å ikke bli testet lørdag da kontoret stenger etter at siste test er tatt.

test covid-19.JPG

Smittet tilskuer på Soif-kamp lørdag 24. juli 2021

Tjeldsund kommune har fått opplysninger om at en person som har testet positivt for Covid-19 var tilskuer på SOIF-kampen lørdag 24. juli 2021. Personen er ikke bosatt i Tjeldsund.

Vi ber øvrige tilskuere/ personell være ekstra oppmerksomme på forkjølelses eller influensalignende symptomer. Har du symptomer så er det viktig at du får testet deg så snart som mulig.

24.07.2021 Ytterligere økt smitte i området. Åpning av ETS medisinske senter i helga for testing

Utbruddet tilknyttet rallycross stevnet i Evenes 17. og 18. juli viser seg å være større enn først antatt og mange ønsker testing.

Harstad har ikke kapasitet til å teste omliggende kommuner. Det betyr at innbyggere i Evenes og Tjeldsund må teste seg ved ETS legekontor.

Vi åpner ETS medisinske senter ekstra  for testing i dag lørdag 24/7 kl. 18.00 – 20 00

og i morgen søndag fra kl. 12. 00 – 14.00.

 

Telefonnummer for tilfellet: 46862205

Helseboka er også åpen for timebestilling.

23.07.2021: Økt smitte i regionen og lokale tiltak

Harstad kommune innfører lokale tiltak fra klokka 12.00 i dag 23. juli. Les mer på Harstad kommunes hjemmeside  https://www.harstad.kommune.no/innfoerer-lokale-koronatiltak.6400502-526811.html

 

Flere av dem som var tilstede på arrangement gjennomført 17. og 18.juli på Evenes motorstadion har testet positivt.

Smittevernlegen ber derfor alle som var på arrangementet om å teste seg på grunn av sannsynlig deltavariant.

Tjeldsund kommune oppfordrer alle til å følge elementære smittevernråd:

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Hold avstand
 • Test deg dersom du får symptomer
 • Følg lokale smittevernråd og restriksjoner om du oppholder deg i andre kommuner

Var du innom vaksinelokalet i Skånlandshallen 14.juli mellom kl 09-10?

Vaksinelokalet til Evenes og Tjeldsund kommuner, Skånlandshallen, hadde onsdag 14.juli besøk av en innbygger som i ettertid har testet positivt på Covid-19. Ingen som var i vaksinasjonslokalet regnes som nærkontakt av den smittede. Dette begrunnes av gode smitteverntiltak som bruk av desinfeksjonsmiddel, bruk av munnbind og avstand mellom de besøkende.  

 Vi ber likevel dere som var i lokalet mellom 09.00-10.00 denne dagen om å være ekstra oppmerksomme, og ha lav terskel for å teste dere ved symptomer.  

Status 18.07.2021

En person fra nabokommune har søndag 18. juli fått bekreftet positiv prøve på covid-19.

Vedkommende har de senere dager hatt flere kontaktpunkter i Tjeldsund kommune.

Dette gjelder følgende steder:

Tirsdag 13/7 ca. mellom klokka 09.00 – 10.30; Rema 1000 Evenskjer, YX Evenskjer, samt Coop Extra Evenskjer.

Tirsdag 13/7 ca kl. 10.40; Vitus apotek Evenskjer

Onsdag 14/7 ca. kl. 16.30 – 17.00; YX Kongsvik

Torsdag 15/7 ca. kl. 17.30: Rema 1000 Evenskjer

 

Vi ber om at alle som har vært på disse stedene på aktuelle dager være ekstra oppmerksomme på forkjølelses eller influensalignende symptomer. Har du symptomer så er det viktig at du får testet deg så snart som mulig.

Husk at når du tester deg så går du i karantene inntil prøvesvar foreligger.

Er du usikker, så ta kontakt med pandemitelefonen.

Pandemitelefonen: 90 28 49 55

ETS medisinske senter: 770 89565 (man-fre). Se for øvrig nettsider http://www.etsmedisinskesenter.no/praktisk-info/abningstider/

14.07.2021 Status covid-19: Smitte i Tjeldsund - OBS!

Det er i dag onsdag 14. juli bekreftet en positiv test på covid 19 i Tjeldsund.

Vedkommende har vært på Vinmonopolet Evenskjer og på Coop Extra på Evenskjer lørdag 10. juli i tidsrommet  kl. 12.00 – 13.00, samt tirsdag 13. juli  kl.11.00 – 12.00.

Vi ber om at alle som har vært på disse stedene på aktuelle dager være ekstra oppmerksomme på forkjølelses eller influensalignende symptomer. Har du symptomer så er det viktig at du får testet deg så snart som mulig.

Er du usikker, så ta kontakt med pandemitelefonen.

Pandemitelefonen: 90 28 49 55

ETS medisinske senter: 770 89565 (man-fre). Se for øvrig nettsider http://www.etsmedisinskesenter.no/praktisk-info/abningstider/

 

Smittestatus i Tjeldsund for øvrig

1 positiv test 14/7 2021 med 5 nærkontakter

2 nærkontakter fra smitte i Evenes

1 nærkontakt fra smitte i Harstad

1 nærkontakt fra flyreise Gardemoen-Evenes 9/7

 

Vi minner for øvrig på at det er særdeles viktig at vi alle følger de generelle smittevernreglene. Hold minst 1 m avstand og vask eller sprit hendene dine ofte.

Test deg om du har forkjølelses eller influensalignende symptomer eller om du er i tvil. Husk at du er i karantene fra du testes til du har fått negativt testsvar.

Er testsvaret positivt skal du isoleres og følge de anvisninger som smittevernlege eller smittevernteam  gir.

09.07.21 - Arrangement

Definisjon av arrangement

Et arrangement er en sammenkomst på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut jfr. covid-19-forskriften §13.

Eksempler på arrangementer (ikke uttømmende):

• Gudstjeneste DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 5

• Kirkelige seremonier som dåp, vigsel, konfirmasjon, begravelse/bisettelse som foregår i regi av kirken. Merk at private sammenkomster, selv om de foregår i kirkens lokaler, reguleres annerledes.

• Konserter, enten i regi av kirken eller andre som leier/låner kirkens lokaler.

• Stevner • Pensjonisttreff, samtalegrupper og lignende.

• Menighetsmøter/medlemsmøter, seminarer, konferanser, kurs, og andre faglige sammenkomster.

 

Begravelser/bisettelser/seremoni ved grav følger reglene for arrangementer. Merk at private sammenkomster som minnesamvær i etterkant av en begravelse har andre antallsbegrensninger enn begravelsen.

 

Avstand – minst 1 meter

Personer som ikke bor sammen, skal holde minst 1 meter avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger uavhengig av koronasertifikat eller vaksinasjon. Arrangøren skal sørge for dette. Menighetene skal vurdere behov for ekstra kirkeverter e.l. som påser at deltakerne holder nødvendig avstand.

Merk:

• På arrangementer gjelder avstandsregelen alle som ikke bor sammen uavhengig av koronasertifikat og vaksinestatus. Det er unntak fra dette for personer i samme følge på store arrangementer som krever gyldig koronasertifikat for samtlige deltakere.

• Antallet til stede skal tilpasses at krav til avstand kan overholdes.

• Kravet gjelder også ved inn- og utgang og ved toalettbesøk o.l. Bruk av ekstra inn- og utganger bør tilpasses dette.

 

 

Uten test eller koronasertefikat

Innendørs

utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

 

 

 

Med test eller koronasertefikat

Innendørs

utendørs

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 3000 personer fordelt på kohorter à inntil 500

50 % kapasitet opp til maks 7000 personer fordelt på kohorter à inntil 500

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1500 personer fordelt på kohorter à inntil 500

50 % kapasitet opp til maks 3000 personer fordelt på kohorter à inntil 500

https://kirken.no/globalassets/kirken.no

For informasjon om bruk av koronasertefikat ved arrangementer, se informasjon på helsenorge.no.

 

Private arrangement

Maks 100 personer på private sammenkomster innendørs og utendørs, for eksempel bursdag eller fest i leid eller lånt lokale.

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13d gjelder arrangementer på offentlig sted. Bestemmelsene gjelder også arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

NB! Det anbefales ikke at personer som er ubeskyttet og bor i områder med høyt smittetrykk deltar på arrangementer i områder med lite smitte.

Henvendelser med spørsmål om smittevern/arrangementer/ Bestilling av hurtigtester

I forbindelse med at vår dyktige kommuneoverlege slutter på ETS medisinske senter har vi etablert enkelte midlertidige løsninger fram til ny kommuneoverlege, Marie Jørgensen, starter i stillinga i september.

Spørsmål vedrørende smittevern, arrangementer mv sendes inntil videre på e-post til  beredskap@tjeldsund.kommune.no. Medlemmene i beredskapsgruppa vil komme med avklaringer så raskt som mulig, enten ut fra foreliggende forskrifter og informasjon, eller etter kontakt med fungerende smittevernlege.

 

I Trinn 3 av gjenåpningsplanen har regjeringen åpnet for å heve antall deltakere dersom arrangøren benytter seg av koronasertifikat. Koronasertifikatet viser om man er vaksinert, immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet etter negativ koronatest. For at deltakeren skal slippe inn på arrangementet må de framvise grønn kontrollside. Antigen-hurtigtest kvalifiserer for grønn kontrollside inntil 24 timer etter at den er tatt.

 

Arrangøren kan inngå avtale med private tilbydere for å gi tilbud om hurtigtester eller gjennomføre det i egen regi.

 

Tjeldsund kommune kan levere ut hurtigtester fra ETS medisinske senter til private tilbydere / arrangører.

Utleveringen vil skje på bakgrunn av skriftlig henvendelse til beredskap@tjeldsund.kommune.no, der behov for tester, begrunnelse og planlagt gjennomføring beskrives i henhold til krav fra Helsedirektoratet. Det utleveres ikke tester til enkeltpersoner/ private.

 • Bruk av antigen hurtigtester og må gjennomføres på en god smittevernfaglig måte. Praktisk gjennomføring av prøvetaking, analyse og svarrapportering krever god planlegging, gode rutiner og kvalifisert personell. Utleverte tester er gratis, og testen skal være gratis for den som testes. Det kan ikke avkreves noen form for betaling fra pasient eller annen offentlig refusjon.
 • Testing til koronasertifikat er definert som helsehjelp og svaret er meldepliktig til MSIS.
 • All testing skal skje i regi av ansvarlig lege på en medisinskfaglig god måte, men bruk av medhjelpere er tillatt jf helsepersonellovens § 5.
 • Det må etableres rutiner for å følge opp positive prøvesvar

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing/private-tilbydere-kan-tilby-testing-til-koronasertifikat-med-refusjon-fra-staten#null-praktisk

Status pr 25.06.2021

3 nye har testet positivt for Covid 19, alle fra besetningen på kystvaktbåten. De var allerede i karantene, og er nå isolert. Forsvaret håndterer situasjonen etter gode, etablerte rutiner. 

Status pr 24.06.2021

En person testet 23.06.2021 positivt for Covid-19 på Kystvakta. Det øvrige mannskapet er i karantene og testes i dag. Forsvaret har gode rutiner på smittesporing og oppfølging av personer i isolasjon og i karantene. Situasjonen ansees for å være under kontroll.

Gjenåpningen fortsetter

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen

 

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder på trinn 3

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

 

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

 

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

 

Skoler og barnehager

 • Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

 

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

 

Arbeidsliv

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)

 

Generelle smitteverntiltak.

 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

 

Arrangementer (både private og offentlige)
Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

 

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

 

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

 

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

 

 • Toppidrett
  Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

 

 

Regler for hele landet

Handelsnæringen

 • Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

 

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter 

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

 

Arrangementer
Private arrangementer

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

 

Offentlige arrangementer (nytt)

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

 

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. (nytt)
 • Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fortsetter-gjenapningen/id2862266/

 

 

Status pr 18.06.2021

Kommunen har fått melding fra Forsvaret om et smittetilfelle på Kystvakten. Hele mannskapet er i karantene, ingen så langt har symptomer. Alle er på land i Ramsund. Ingen sivile er involvert. Situasjonen er under kontroll.

31.05.2021 - situasjonen avklart

Svar på testene fra UNN kom i ettermiddag. Personene som var isolert i Forsvarets lokaler i Ramsund var ikke Covid-19-smittet. De blir sittende i bolig fram til de er symptomfri. 

Status pr 31.05.2021

Forsvaret melder om at to personer er satt i isolasjon i Ramsund pga at den ene har testet positivt på hurtigtest. Begge vil være isolert fram til svar på test fra UNN foreligger. Situasjonen anses for å være under kontroll. Forsvaret har gode rutiner for oppfølging av personer i isolasjon og karantene, og personene følges opp 24/7 av ROS og Saniteten for Sjøforsvaret

Oversikt over gjeldende råd og regler fom 27. mai

Vi er nå kommet over i trinn 2 av gjenåpningsplanen.

 

Skoler og barnehager i Tjeldsund åpnet for drift på grønt nivå fom torsdag. For all annen aktivitet gjelder råd og regler for trinn 2.

 

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 27. mai:

 

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

 

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn ti gjester. (nytt)
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (Lovdata) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet (Lovdata). (nytt)

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (nytt)
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet (Lovdata). (nytt)

Skoler og barnehager

 • Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. (nytt)

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing. (nytt)
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. (nytt)

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak, jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Toppidrett (nytt)

 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)

 

Regler for hele landet

Arrangementer

 • Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.
 • Reglene for arrangementer er som følger:
 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (nytt)
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. (nytt)
 • Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs

 

 

Vi minner igjen om viktigheten av å følge allmenngyldige råd for å forebygge smitte:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Test deg ved symptomer
 • Hold avstand til andre og bruk munnbind om det er trangt
 • Husk hånd- og hostehygiene
 • Følg smittevernrådene der du bor/ oppholder deg

 

Helsedirektoratet anbefaler også at man laster ned smittestopp-appen nå når kontakten mellom mennesker øker.

 

 

Her finner du en oversikt over hvilke råd og regler som gjelder etter 27. mai

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

 

 

Status pr 21.05.2021 - smittestatus og regler for pinsen

Tjeldsund kommune har for tida 2 smittede i isolasjon, 1 importsmitte og 1 smitte fra smittetilfelle i en av nabokommunene. Smittevei er kjent, og situasjonen anses for å være under kontroll. Pr. dags dato er det også 1 person i karantene - en nærkontakt til en smittet i nabokommunen.

 

I neste uke åpner regjeringen for at vi går til trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Da kan flere samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte. Allerede fra i dag er reiser innenlands ikke lenger frarådet.

 

Men inntil videre er det reglene fra trinn 1 som gjelder, også for kommende langhelg.

Oversikt over gjeldende regler finner du på regjeringens sider.

Dette omfatter bla å begrense sosial kontakt. Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

 

Tjeldsund kommune forholder seg til nasjonale regler og anbefalinger, og oppfordrer alle til å gjøre det samme.

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Hold avstand
 • Husk hånd- og hostehygiene

 

God pinse!

 

Flere lettelser for vaksinerte

Personer som er vaksinert med første dose er beskyttet fra tre uker etter den første dosen er gitt, og frem til femten uker etterpå. Nå kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte. Også personer som har hatt covid-19-sykdom de siste seks månedene får de samme lettelsene.

 

Følgende grupper blir heretter definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

 • Personer som er fullvaksinert.
 • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
 • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

 

Viktig med andre dose
Fra og med tirsdag 4. mai har fullvaksinerte unntak fra smittekarantene, mens de som er vaksinert med én dose kan få unntak dersom de tester seg. Det gis ingen unntak for innreisekarantene.

 

Råd for personer som er beskyttet

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede
 • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind. Man vet ikke man er nær uvaksinerte personer i risikogruppen.

 

Les mer om råd, regler og unntak for koronavaksinerte på helsenorges eller regjeringens sider

30.04.2021 - Status

I Tjeldsund kommune forbereder vi oss til 8. mai og 17. mai.

Ordfører og kultur og folkehelse skal snart ha møter med de forskjellige 17-mai-komiteene for å få oversikt over hvordan man tenker seg å feire 17 mai rundt om i kommunen, og hvordan kommunen kan bidra/tilrettelegge til en fin og verdig markering av dagen.

Også i år vil feiringen være preget av at vi er midt inne i en pågående pandemi, så feiringen vil neppe avvike mye fra fjorårets markering.  Kommunen oppfordrer innbyggerne til å følge de nasjonale anbefalingene når man planlegger sin markering av dagen: Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021.  

 

Det er fortsatt viktig å følge bestemmelsene i Covid-19- forskriften, samt andre nasjonale tiltak og anbefalinger

 

Vi håper at så mange som mulig, uavhengig av hvor man befinner seg - kan delta i felles synging av nasjonalsangen rundt klokka 12.00

 

For våre avgangselever på videregående som må belage seg på en redusert russefeiring oppfordrer vi til å følge  FHIs råd for en god russefeiring

 

Selv om mange av innbyggerne – nå vel 1000 – har fått sin første vaksinedose og regnes som 85% beskyttet mot smitte, er det viktig at vi overholder alle smittevernråd:

Vi minner igjen om:

 • Hold deg hjemme som du er syk
 • Hold avstand
 • Vask hendene
 • Host i armkroken eller papir

27.04.2021

Fra forsvaret har vi fått melding om at to personer er satt i isolasjon i Ramsund pga posotiv Covid-19-test . Forsvaret har gode rutiner for oppfølging av personer i isolasjon og karantene, og personene følges opp 24/7 av ROS og Saniteten for Sjøforsvaret

23.04.2021: Status Tjeldsund kommune

Regjeringen endret nasjonale smitteverntitak fra 16. april, og vårt område er nå på 1. trinn i gjenåpningsplanen.

I praksis betyr det bla at vi må holde minst en meters avstand til andre som ikke er i eget hushold, maks 5 gjester i eget hus, maks 10 gjester i private arrangementer og skjenkestopp klokka 22.00. Vi går heldigvis mot lysere dager og en tid hvor temperaturen tillater at man kan oppholde seg utendørs hvor det er mindre smittefarlig om man er sammen med flere mennesker.  

 

I Tjeldsund er det besluttet at frivillighetssentralen kan åpne opp for økt aktivitet. Siden de aller fleste brukerne av frivillighetssentralen er vaksinerte, enten fullvaksinerte eller med dose 1 som også gir beskyttelse, kan Frivillighetssentralen, under forutsetning av at smittevernsreglene følges, som en del av sin daglige drift ha større grupper inne enn i dag,.

 

Smittetrykket i regionen er fortsatt lavt, selv om kommuner i vårt nærområde kan oppleve at enkelte tester positivt.  I Tjeldsund kommune er det pr i dag 3 personer i karantene og 3 personer i ventakarantene pga kontakt med smittede i Harstad. Oversikt oppdateres fortløpende

 

Under forutgående smitteutbrudd i Harstad har vi heldigvis unngått smitte i vår kommune. Ordfører og rådmann ønsker å gi honnør til innbyggerne i Tjeldsund som lojalt støtter opp under kommunens og regjeringens anbefalinger om smittevern.

 

Når man har vært uten smitte en tid slapper man gjerne mer av og er ikke alltid like nøye med å overholde smittevernrådene.

Men det er nødvendig å minne om at vi ennå ikke er i mål – pandemien er ikke over. Tjeldsund kommune oppfordrer til fortsatt etterlevelse av nasjonale råd og føringer, bl.a:

 • Hold minst en meter avstand til andre. Hold hendene rene, og hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Begrens sosial kontakt og møt heller andre utendørs enn innendørs

Oversikt over gjeldende tiltak finner du her

Status pr 09.04.2021

Vel overstått påske.

 

Regjeringa har forlenget sine anbefalinger og restriksjoner fram til 14. april.

Tjeldsund kommune minner om at treninger / arrangementer på tvers av kommuner fortsatt ikke er anbefalt. Selv om vi har lite smitte i området oppfordrer man fra kommunens side at man følger nasjonale anbefalinger.

 

Her er samlet oversikt over gjeldende nasjonale tiltak, iverksatt 23.03.2021

Sosial kontakt

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten,barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene. (nytt)
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt)
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt)
 • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. (nytt)
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

 

Handling

 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

 

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. (nytt)

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

 

Høyere utdanning

 • Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. (nytt)
 • Institusjonene kan gjøre unntak fra stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. (nytt)

 

Regler for hele landet

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. (nytt)
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud: rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, individuell trening (slik som timer med personlig trener) og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
 • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og . (nytt)

 

Reiser

 • Personer som har vært på unødvendige utenlandsreiser, må oppholde seg på karantenehotell hele karanteneperioden (nytt – gjelder fra midnatt, natt til 29. mars)

 

Private sammenkomster og arrangement:

 • Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
 • Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
 • Inne: 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune
 • Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

 

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Forbud mot skjenking av alkohol. (nytt)

Oppdatert oversikt 05.04.2021

Plakat smitteverntiltak fram til 14.04.2021.pdf

26.03.2021 Råd for påsken

Påsken er like rundt hjørnet, og mange har allerede tatt påskeferie. Vi minner om tiltak og forsiktighetsregler for en trygg påske for oss alle.

 

Tjeldsund kommune viser til nasjonale anbefalinger og forskriftsfestede regler, og anmoder alle om å følge dem.

 

Tjeldsund kommune anbefaler alle som kommer hjem eller på besøk til kommunen i påsken å teste seg i oppholdskommunen før avreise, eventuelt på ankomstdag eller dagen etter. Åpningstider hverdager:  Det er også anledning til å tese seg påskeaften

Vi anbefaler også at man følger regjeringens råd om å begrense sosiale kontakter mest mulig, samt unngå å besøke personer i risikogrupper.

 

Regjeringens Råd for påsken 2021 

Generelt

Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

 

Sosialt

 • Hold to meters avstand til andre, både innendørs og utendørs.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 2 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand.

 

Reiser

 • Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.
 • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med husstanden din, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.
 • Bruk munnbind i butikker
 • Kun én i familien handler
 • Handle på tidspunkter da ikke alle andre handler
 • Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.
 • Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.
 • Dersom ubetjente turisthytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.
 • Dersom turisthytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.
 • Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake. 
 • Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

 

Gudstjenester og andre markeringer

 • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april.

 

 

 

Påskeberedskap pga Covid-19

Smittevernteamet i kommunen og renholdstjenesten har etablert beredskapsvakt.

ETS medisinske senter har åpent for testing påskeaften fra klokka 09.00

Beredskapsgruppa i kommunen har generell beredskap

 

Beredskapsledelsen i Tjeldsund ønsker alle en riktig god påske.

23.03.2021 Nye nasjonale tiltak til over påske

Tiltakene trer i kraft fra midnatt natt til torsdag og gjelder til 12. april

De nye nasjonale tiltakene gjelder også i påskeferien – uansett hvor den tilbringes.

 

Dette er de nye anbefalingene:

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars og varer til 12. april.

 

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

 

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

 

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

 

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

 

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

 

Les mer her

15.03.2021 Tiltak for påske - Lokale og nasjonale

Det er snart påske. Smittestatus i landet og regionen er ustabil og fortsatt stigende.

Beredskapsledelsen i Tjeldsund kommune har vurdert situasjonen og kommer med følgende anbefalinger i tillegg til gjeldende nasjonale anbefalinger:

 • Alle som kommer tilreisende til Tjeldsund fra regioner med høyt smittetrykk anbefales å teste seg for Covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. For avtale testtidspunkt - ta kontakt på telefon 902 84 955. Telefonen er åpen hverdager i tidsrommet 08.30 - 11.30. Testing gjennomføres selv om det ikke foreligger symptomer på Covid 19. 
 • Tjeldsund kommune anbefaler at voksne og skoleelever over 12 år bruker munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

 

Regjeringen har publisert sine anbefalinger for hvordan ferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Tiltakene kan bli endret på kort varsel. Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser i Norge gjelder også i påsken. Reiser til utlandet frarådes, med mindre det er strengt nødvendig.

Selv om reiser til fritidseiendommer i Norge ikke anses som nødvendige, kan folk dra på hytta i påsken hvis de tar ekstra smittevernhensyn.

 

Dette er regjeringens anbefalinger for påskeferien

Generelt

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

 

Reiser

 • Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.
 • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.
 • Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.
 • Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.
 • Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.
 • Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.
 • Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake. 
 • Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

 

Sosialt

 • Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

 

Gudstjenester og andre markeringer

 • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune.

 

 

 

12.03.2021 - Status

I dag er det et år siden de første inngripende smitteverntiltakene ble lansert av regjeringen og landet ble stengt ned.

Siden den gang har det skjedd mye, smitten har gått i bølger og omfanget av tiltak har variert.

 

Beredskapsledelsen i Tjeldsund vil berømme våre innbyggere som lojalt har fulgt opp tiltak og anbefalinger iverksatt lokalt og nasjonalt, og på denne måten har bidratt til å forebygge større utbrudd i kommunen.

Både privatpersoner,  lag og foreninger har vært flinke til å ta kontakt for å få avklart uklarheter og usikkerheter om tiltak, noe som vi håper fortsetter.

 

Tjeldsund kommune følger nasjonale regler og anbefalinger og håper alle fortsetter å slutte godt opp om dem.

Nasjonale iltak

05.03.2021. Lokale tiltak i Tjeldsund

Beredskapsgruppen har hatt møte i dag og vurdert lokale tiltak i lys av pågående smitteutbrudd i Harstad kommune. Som vår nærmeste nabo vil situasjonen i Harstad også kunne påvirke smittesituasjonen i Tjeldsund, og det synes riktig å begrense noen av åpningene som var gjort for en tid siden. Tiltakene er nå de samme som nasjonale anbefalinger tilsier. 

Kommunen kjenner for tiden til 5 som sitter i karantene med utspring i Harstad.

 

Sosial kontakt:

Alle bør begrense sosial kontakt. 

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

 

Bruk av munnbind:

Dersom man ikke kan holde en meters avstand til andre, skal man bruke munnbind. Dette gjelder ikke for barn under 12 år.

 

Besøk institusjoner:

Det er fortsatt åpnet for ordinært besøk og for fellesaktiviteter på institusjonene, med registrering av besøk. Det vil bli tatt individuelle hensyn for pasienter som ikke er vaksinert. Man avventer å åpne opp for at besøkende kan ta med mat inn på institusjonene

 

Arrangementer

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner utsettes eller avlyses. 

 

Regler for arrangement:

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.

Dette gjelder også for arrangementer i regi av Frivillighetssentralen og andre offentlige aktører.

Regler om avstand gjelder, og kan begrense antallet.

 

Skoler og barnehage

Skoler og barnehager drifter på gult nivå.

 

Butikker

Alle butikker skal sørge for at det er mulig å holde minst én meters avstand.

 

Restauranter, kafeer, barer

Servering av alkohol kun til de som får servert mat. Skjenkestopp kl. 22.00. 

Minst én meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.

Kommunale haller og basseng er kun åpne for barn og unge under 20 år.

Voksne over 20 år anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Reiser: 
Reiser til utlandet frarådes. Unngå unødvendige reiser innenlands.

Alle som har besøkt/returnert fra kommuner med virusutbrudd anbefales å teste seg før avreise fra gjeldende kommune eller ved ankomst til Tjeldsund kommune.

Vi anmoder videre alle som tester seg om frivillig å gå  i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Dersom man har symptomer ved testing er karantene pålagt fram til negativt prøvesvar foreligger. Det anbefales også at man ikke besøker mennesker i risikogrupper før 10 dager etter ankomst.

Bedrifter: 
Arbeidsgivere skal påse at alle arbeidere som krysser grensene følger nasjonale og lokale forskrifter og retningslinjer. Herunder at innreisen er registrert, at arbeiderne er testet, bor forskriftsmessig og at de re-testes før karantenetidens utløp. Kommunen følger dette opp ovenfor bedriftene og vil anmelde brudd på retningslinjene.

Det er viktig at nasjonale anbefalinger og retningslinjer overholdes.

Til slutt oppfordres hver enkelt til å overholde basale smittevernregler:

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Vask hendene
 • Hold avstand
 • Omgå begrenset antall andre mennesker

28.02.2021 - Anmodning

Det vises til nylig oppstått situasjon i Harstad med 8 smittede og totalt rundt 800 personer i karantene. Et utbrudd i vårt nærområde vil kunne ha konsekvenser for oss i Tjeldsund. Tjeldsund kommune oppfordrer alle til å være forsiktige i tida som kommer fram til situasjonen i Harstad er avklart. Tiltak vil være å redusere sosial omgang, hold deg hjemme om du er syk, hold tilstrekkelig avstand, bruk munnbind om du ikke kan holde en meters avstand og husk god håndhygiene. Det er lav terskel for testing, kommunen oppfordrer alle til å teste seg ved mistanke om at man er smittet. Beredskapsgruppa følger situasjonen nøye.

 

Fortsatt anbefales det at tilreisende til Tjeldsund fra regioner hvor det er høyt smittetrykk tester seg for covid-19 før utreise, eller dersom de ikke har mulighet for det tester seg ankomstdagen, eller senest dagen etter ankomst.
Spesielt gjelder dette dem som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende.
Vi anmoder videre alle som tester seg om frivillig å gå  i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Dersom man har symptomer ved testing er karantene pålagt fram til negativt prøvesvar foreligger.

Kommunen anbefaler at alle følger regjeringens anmodning om å unngå unødvendige reiser, spesielt til områder med høyt smittetrykk og til områder som har kjente forekomster av mutert virus. Spesielt gjelder dette for helsepersonell.

 

Nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og studenter

 

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

Anbefalinger for hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

 

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

 

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

 

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:
 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

 

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

15.02.2021. Lokale lettelser og anbefalinger

 • Det åpnes for ordinært besøk og for fellesaktiviteter på institusjonene 2 uker etter at pasientene er fullvaksinerte. Det vil fortsatt bli tatt individuelle hensyn for pasienter som ikke er vaksinert. Åpning vil skje til ulikt tidspunkt for de ulike institusjonene, da tidspunkt for fullvaksinering er ulikt. Besøkende bes ta kontakt med «sin» institusjon for å få eksakt dato for åpning. Ventetiden skyldes at pasientene må ha opparbeidet seg beskyttelse mot coronasykdom. Registrering av besøkende vil fortsatt bli gjort.

Gjeldende begrensninger:

 • dersom du er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan du i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • dersom du har luftveissymptomer eller er i karantene, skal du som hovedregel ikke komme på besøk.
 • dersom du har vært på reise innenlands i områder med høy smitte ber vi deg ta særlig hensyn de første 10 dagene etter hjemkomst. Du bør i denne perioden redusere antall nærkontakter og holde minst 2 meters avstand til personer i risikogruppen. Vi anbefaler at du tester deg før hjemkomst, og ikke kommer på besøk før du har fått negativt prøvesvar.
 • Frivillighetssentralen har store lokaler hvor det lar seg gjøre å holde avstand. Frivillighetssentralen kan åpne for flere aktiviteter forutsatt at avstandsregler og øvrige smittevernregler overholdes.
 • Det åpnes for innendørs trening for personer over 20 år med følgende begrensninger
  • Treningsgrupper med spillere over 20 år (født 2000 og eldre) må holde minst en meters avstand i aktivitet og kan ikke være i kontakt
  • Det tilrås ikke blanding av spillere over og under 20 år i samme treningsgruppe, siden det gjelder to ulike regelverk for disse.
  • Veiledere fra idrettsforbundet og særforbund forutsettes fulgt
 • Kor, korps og lignende kan øve innendørs med følgende begrensninger
  • Det forutsettes at lokalene har en størrelse som gjør at avstandskrav kan følges
  • reglene om avstand må overholdes. For musikkøvelser er disse 2 meter i front og 1,5 meter til siden.
  • Veiledere fra sentralt hold og særforbund forutsettes fulgt
 • Det åpnes ikke for samtrening/ samøvelse med deltakere fra andre kommuner
 • Fortsatt anbefales det at tilreisende til Tjeldsund fra regioner hvor det er høyt smittetrykk tester seg for covid-19 før utreise, eller dersom de ikke har mulighet for det tester seg ankomstdagen, eller senest dagen etter ankomst.
  Spesielt gjelder dette dem som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende.
  Vi anmoder videre alle som tester seg om frivillig å gå  i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Dersom man har symptomer ved testing er karantene pålagt fram til negativt prøvesvar foreligger.
 • Kommunen anbefaler at alle følger regjeringens anmodning om å unngå unødvendige reiser, spesielt til områder med høyt smittetrykk og til områder som har kjente forekomster av mutert virus. Spesielt gjelder dette for helsepersonell.

Slik kan vinterferien tilbringes i Norge

Det er snart vinterferie, og i den forbindelse har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte

10.02.2021: Videreføring av lokale restriksjoner

Viser til oppdatering fra 7. februar. Det er besluttet videreføring av fortsatt lokale restriksjoner til mandag 15. februar.

Dette medfører en utsettelse på åpning for trening og inneaktiviteter, samt utsettelse på åpning for aktivitet på  frivillighetssentral samt videreføring av besøksrestriksjoner på institusjoner/sykehjem.

Ny vurdering mandag 15. februar.

07.02.2021. Endring av dato for oppheving / reduksjon av restriksjoner i kommunale tilbud/ - bygg

Viser til status for Tjeldsund kommune fra 05.02.2021. Pga nye mulige nærkontakter i kommunen er planlagt åpning av haller og andre tiltak for voksne over 20 år utsatt til onsdag 10. februar. Ny vurdering foretas.

07.02.2021 Status Tjeldsund kommune

En tilreisende som oppholder seg i Tjeldsund har testet positivt for Covid-19. 15 mulige nærkontakter er satt i karantene, og nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. 

Kommunen ingen indikasjoner på at dette vil bli et lokalt utbrudd, og anser at situasjonen er under kontroll.

05.02.2021 Status Tjeldsund

 • Når pasientene på institusjonene er fullvaksinerte vil det bli åpnet for ordinære besøk. Det vil bli  gjort individuelle hensyn for pasienter som ikke har valgt å vaksinere seg. Registrering av besøkende vil fortsatt bli gjort.  Restriksjoner på medbrakt kaffe og mat vil bli vurdert i neste uke.  
 • Frivillighetssentralen har store lokaler, lar seg gjøre å holde avstand. Kan åpne mer opp dersom de overholder avstandsregler og øvrige smittevernregler.
 • Kommunale haller kan åpne forsiktig for trening innendørs for innbyggere i egen kommune fra mandag 08.02.2021. Det åpnes ikke for samtrening/ deltakere fra andre kommuner. Det presiseres at lag og foreninger må fortsette å ha stort fokus på smittevernregler og renhold.
 • Kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter åpnes for alle aldersgrupper fra mandag 08.02.2020. Det presiseres at lag og foreninger må fortsette å ha stort fokus på smittevernregler og renhold.
 • Arrangementer / årsmøter mv –lag og foreninger foretar risikovurdering av arrangementet og sender plan for avvikling av møtet til kommuneoverlegen for vurdering av hvorvidt smitteverntiltak er tilstrekkelig ivaretatt. Fhi har publisert veiledning for vurderingen, mal for riskovurdering og sjekklister.
 • Fortsatt anbefales det at tilreisende til Tjeldsund fra regioner hvor det er høyt smittetrykk tester seg for covid-19 før utreise, eller dersom de ikke har mulighet for det tester seg ankomstdagen, eller senest dagen etter ankomst.
  Spesielt gjelder dette dem som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende.
  Vi anmoder videre alle som tester seg om frivillig å gå  i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Dersom man har symptomer ved testing er karantene pålagt fram til negativt prøvesvar foreligger.
 • Kommunen anbefaler at alle følger regjeringens anmodning om å unngå unødvendige reiser, spesielt til områder med høyt smittetrykk og til områder som har kjente forekomster av mutert virus. Spesielt gjelder dette for helsepersonell.

29.01.2021 Status Tjeldsund

Som følge av et av de siste smittetilfellene i Harstad er 5 personer i Tjeldsund satt i karantene som nærkontakter.

Kommunens anbefaling til nærkontakter av nærkontakter –de kan gå på jobb og leve som normalt i henhold til gjeldende nasjonale anbefalinger. Det anses som fornuftig å redusere antall sosiale kontakter i perioden. Smittevernrådene må følges nøye.  De må ha lav terskel for testing og bli hjemme ved symptomer. Ved usikkerhet – kontakt koronatelefonen, tlfnr 902 84 955. åpningstid hverdager i tidsrommet 08.30 til 11.30.  egen fastlege eller kommuneoverlegen.

 

Endringer i anbefalinger/ tiltak:

 • Besøksrestriksjonene fra 20.01.2021 oppheves. Rutiner fra 13.05.2020 gjelder. Den enkelte besøkende bør vurdere å bruke munnbind
 • Dagsenter for demente åpnes for tilnærmet ordinær drift, deltakerne deles i grupper. Alle må utvise forsiktighet mht avstandsregler og smittevernstiltak
 • Frivillighetssentralen kan åpne for spedbarnstreff i små grupper, max 5 voksne samtidig, under forutsetning av at det holdes avstand mellom både barn og voksne. Barna må ha med egne leker, barna må ikke benytte andres leker
 • Fortsatt anbefales det at tilreisende til Tjeldsund fra regioner hvor det er høyt smittetrykk tester seg for covid-19 før utreise, eller dersom de ikke har mulighet for det tester seg ankomstdagen, eller senest dagen etter ankomst.
  Spesielt gjelder dette dem som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende.
  Vi anmoder videre alle som tester seg om frivillig å gå  i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Dersom man har symptomer ved testing er karantene pålagt fram til negativt prøvesvar foreligger.
 • Kommunen anbefaler at alle følger statsforvalterens anmodning om å unngå reiser til områder som har kjente forekomster av mutert virus, noe som nå gjelder alle fylker sør for Dovre. Spesielt gjelder dette for helsepersonell.

27.01.2021 Oppdatering status Tjeldsund kommune

En av de to tilreisende nærkontaktene som satt i karantene har testet positivt for Covid-19 og er isolert. Den andre nærkontakten som satt i karantene testet negativt og er ute av karantene. 2 personer er ute av isolasjon. Pr dags dato er 5 personer isolert, ingen er i karantene.

Fra forsvaret har vi fått melding om at to personer er satt i isolasjon i Ramsund pga posotiv Covid-19-test . Forsvaret har gode rutiner for oppfølging av personer i isolasjon og karantene, og personene følges opp 24/7 av ROS og Saniteten for Sjøforsvaret

20.01.2021 Lokale tiltak og føringer

Kommunens anbefalinger følger i hovedtrekk nasjonale retningslinjer og anbefalinger –

 • Regjeringen har opphevet skjenkestopp fra midnatt natt til førstkommende fredag 22. januar. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Det er tillatt å skjenke fram til klokken 24, men gjester skal ikke slippe inn etter klokken 22. Det er nå opp til kommunene å avgjøre hvorvidt det er behov for et slikt tiltak. Tjeldsund kommune har vurdert at trenden for smitte er på nedadgående i vår region, og ser foreløpig ikke behov for å fatte vedtak om å forby alkoholservering. ​
 • Ungdomsskoler drifter nå på gult.
 • Kommunale haller åpner for aktivitet for barn og unge under 20 år fra onsdag ettermiddag.
 • Kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter åpnet for barn og unge under 20 år fra onsdag ettermiddag
 • Frivillighetssentralen – åpner for aktiviteter for barn og unge under 20 år
 • Besøksforbudet på institusjoner oppheves –ordningen med 2 besøk pr uke gjeninnføres. Munnbind må benyttes. Tiltaket vurderes fortløpende
 • Midlertidig stenging av dagsenteret for demente videreføres. Vurderes på nytt om en uke.

Fortsatt anbefales det at tilreisende til Tjeldsund fra regioner hvor det er høyt smittetrykk tester seg for covid-19 før utreise, eller dersom de ikke har mulighet for det tester seg ankomstdagen, eller senest dagen etter ankomst.
Spesielt gjelder dette dem som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende.
Vi anmoder videre alle som tester seg om frivillig å gå  i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Dersom man har symptomer ved testing er karantene pålagt fram til negativt prøvesvar foreligger.

20.01.2021 Smittestatus

Totalt 7 tilreisende arbeidstakere som oppholder seg i Tjeldsund kommune er bekreftet smittet siden 14.01.2021. Innreise-/smittekarantene er omgjort til isolasjon. 2 nærkontakter sitter fortsatt i karantene. 

Smitteveien er kjent, og situasjonen anses for å være under kontroll

 

17.01.2021 Ny smittet i Tjeldsund

En av nærkontaktene fra 14.01 har testet positivt. Personen var allerede i smittekarantene, og har ingen nærkontakter. Situasjonen anses for å være under kontroll. 

15.01.2021 Statusrapport

Tjeldsund kommune forholder seg til tiltakene i regionen rundt oss, og forlenger tiltakene med midlertidig besøksforbud på institusjonene og stengte kommunale tilbud som idrettshaller/ svømmebasseng, frivillighetssentral og dagtilbud for demente. Situasjonen og tiltakene vurderes forløpende. 

 

På ETS medisinske senter er det testet 220 personer i løpet av uke 2. Av disse har man fått tilbakemelding på to positive tester, jfr statusoppdatering pr 14.01.2021. Forsvaret har gitt kommunen tilbakemelding på en smittet person om bord i en av deres båter. Båten ligger ved kai, ingen av besetningen har vært i land og forsvaret har kontroll på situasjonen.

 

VIKTIG!!! Test bestilles på bakgrunn av at man er usikker på/ bekymret for at man kan være smittet med Covid-19. Det tilsier at man er i karantene både før og etter test fram til negativt svar foreligger. Man må derfor dra fra eget hjem og til ETS medisinske senter, bli testet og dra rett hjem etter test. Man må ikke oppsøke butikker i sentrum eller andre steder siden man er en potensiell smittebærer fram til negativt svar foreligger

14.01.2021 Smittestatus i Tjeldsund

2 nye personer er smittet i Tjeldsund og satt i isolasjon. 6 nærkontakter er satt i smittekarantene. Smitteveien er kjent, og situasjonen anses for å være under kontroll. Begge er smittet etter utenlandsopphold, og smitten ble avdekket etter obligatorisk testing etter ankomst. En av de smittede har milde symptomer.  

13.01.2021 Krav om innreiseregistrering

Alle som kommer til Norge fra røde land /områder må registrere seg før de krysser grensen. Det gjelder også for norske statsborgere.

Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

 

Se mer informasjon og lenke til innreiseregistering her

Se film på Facebook med informasjon om krav til registrering av reise for alle som skal reise til Norge.publisert av dsb - direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap

https://fb.watch/2-O49j9qGQ/

12.01.2021 Status vedrørende koronatesting i Tjeldsund

ETS medisinske senter gjennomfører tester alle hverdager. Den siste tida har antall tester økt kraftig – mandag testet de 75 personer, tirsdag 64 personer. Forrige uke ble totalt 260 personer testet.

Mulighet for å reservere time til testing via nettet har redusert pågangen på koronatelefonen, flere har mulighet til å komme igjennom og bestille testing, og man er ikke avhengig av å bestille innenfor åpningstida for koronatelefonen.

 

Årsakene til at så mange ønsker å teste seg er flere, blant annet

 • Smitteutbruddet i Harstad
 • Pålagt testing av personer som kommer fra utlandet
 • Forsvarets forflytning av personell

 

Som følge av det store antallet med personer som ønsker testing, har det til tider blitt trafikkaos rundt senteret. Denne uka har frivillige fra Sandstrand Røde Kors og Skånland Røde Kors hjelpekorps bistått med trafikkdirigering, slik at trafikkflyten gikk bra

 

De ansatte på ETS medisinske senter legger daglig ned en stor innsats til beste for oss alle. Drift av koronatelefonen og testing kommer i tillegg til det ordinære tjenestetilbudet, noe de håndterer på en utmerket måte.

Oversikt regler karantene - Isolasjon
Oversikt regler karantene - Isolasjon

11.01.2021 Status korona og tiltak i Tjeldsund

Smittestatus

Siden jul har kommunen fått bekreftet informasjon om 4 nye smittetilfeller som oppholder seg i kommunen. Totalt 8 personer med tilhørighet i Tjeldsund er/ har vært smittet siden mars 2020, der 3 av de registrerte har vært isolert på sykehus eller i andre kommuner. 

5 nærkontakter fra Tjeldsund er i karantene.

Kommunens anbefaling til nærkontakter av nærkontakter –de kan gå på jobb og leve som normalt i henhold til gjeldende nasjonale anbefalinger. Smittevernrådene må følges nøye.  De må ha lav terskel for testing og bli hjemme ved symptomer. Ved usikkerhet – kontakt koronatelefonen, tlfnr 902 84 955. åpningstid hverdager i tidsrommet 08.30 til 11.30.  egen fastlege eller kommuneoverlegen

 

Drift av tjenestetilbud:

Oppvekst og forebygging:

Ungdomsskolene i kommunen drifter på rødt nivå i henhold til nasjonale bestemmelser.

Barne-hager og barneskoler drifter på gult nivå.

 

Helse og omsorg:

Det er innført midlertidig besøksforbud på våre syke- og aldershjem.

Dagsenter for demente er stengt inntil videre.

 

Kommunen for øvrig drifter som normalt

09.01.2021 Oppdatering smittestatus i Tjeldsund

I tilknytning til smitteutbrudd i Harstad/ andre har avisene registrert nye smittetilfeller også i Tjeldsund. Kommunelegen har ikke fått bekreftet disse tallene fra FHI, personene må ev oppholde seg i andre kommuner. Kommunen har tett dialog med smittesporingsteamet i Harstad og 5 nærkontakter fra Tjeldsund er i karantene.


Kongsvik YX har besluttet å stenge foreløpig da det er stor sannsynlighet at en ansatt er smittet. Det anbefales at øvrige ansatte tester seg. I tilknytning til dette vil testing bli foretatt for dem som ønsker det. 

 

Da testresultat ikke foreligger før etter noen dager er situasjonen uoversiktlig. Kommunen anbefaler alle til å utvise forsiktighet:

 • Hold avstand
 • Husk håndhygiene
 • Hold deg mest mulig hjemme
 • Følg nasjonale anbefalinger og unngå besøk
 • Begrens sosial kontakt ute.
 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Test deg om du har du symptomer

09.01.2021 Midlertidig besøksforbud på institusjoner i Tjeldsund kommune

Tjeldsund kommune innfører midlertidig besøksforbud på institusjonene til smittesituasjonen i regionen er avklart. Situasjonen vurderes forløpende

Det gis unntak for besøk til alvorlig syke og døende pasienter etter nærmere avtale med avdelingsleder eller ansvarlig på vakt.

Det er sårt å ikke kunne ha kontakt med sine nære pårørende og kommunen minner om mulighet for viedokontakt via I-pad, jamfør tiltak iverksatt våren 2020.

04.01.2021 Lokal håndtering av nasjonale anbefalinger og regler

Testing ved ankomst til Tjeldsund
Fortsatt ber vi om at tilreisende til Tjeldsund fra regioner hvor det er høyt smittetrykk tester seg for covid-19 før utreise, eller dersom de ikke har mulighet for det tester seg ankomstdagen, eller senest dagen etter ankomst.
Spesielt gjelder dette dem som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende.
Vi anmoder videre alle som tester seg om frivillig å gå  i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Dersom man har symptomer ved testing er karantene pålagt fram til negativt prøvesvar foreligger.

 

For reisende fra andre land gjelder reglene i covid-19-forskriften

 

Sosial kontakt

 • Tjeldsund kommune anmoder på det sterkeste innbyggere og arbeidstakere om å overholde regjeringens anbefalinger om å avvente i minst 14 dager med å dra på eller invitere til besøk.
 • Institusjoner – reduserer besøk til 2 pr uke. Besøkende må bruke munnbind.
 • Kommunale haller og basseng stenges for treningsaktiviteter.
 • Kulturskolen og frivillighetssentralen stenges i 14 dager.
 • Uteaktiviteter kan opprettholdes (frisklivssentralen og frivillighetssentralen. Store grupper deles i kohorter).
 • Biblioteket innfører antallsbegrensninger i perioden, maks 3 besøkende samtidig.
 • Kommunen oppfordrer sine ansatte til  at interne og eksterne møter avholdes digitalt om mulig.

 

Reiser

 • For ansatte i Tjeldsund kommune: Alle jobbreiser ut av kommunen de første 14 dagene av 2021 utgår. Kun helt nødvendige tjenestereiser gjennomføres og skal godkjennes av rådmann eller kommunalsjefer i forkant. For avtalte møter benyttes digitale løsninger.

 

Skoler og utdanning

 • Alle ungdomsskoler i Tjeldsund er på rødt nivå fra 04.01.2021. Informasjon til elever og foresatte legges på Visma Flyt. Barnehager og barneskoler drifter som før på gult nivå.
 • Økt fokus på smittevern og avstander på alle skoler.
 • Praksistilbud for videregående elever i barnehagene utgår de første to ukene.

 

Arbeidsplasser

 • Kommunens ansatte vil Ikke ha påbud om hjemmekontor pr dags dato. Oppdeling av personell – noen på hjemmekontor, de øvrige møter på arbeidsstedet vurderes for å begrense sårbarheten.

04.01.2021 Regjeringens nye tiltak iverksatt fra idag

Tjeldsund kommune vil på det sterkeste anbefale våre innbyggere å overholde nasjonale anmodninger og pålegg innført fra 04.01.2021

 • Hold avstand
 • Husk hånd- og hostehygiene
 • Hold deg hjemme. Unngå reiser i inn- og utland
 • Unngå besøk, reduser sosiale kontaktpunkt.

 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

 

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

 

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

 

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

 

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

 

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

 

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

 

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

 

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

 • Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.
 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

30.12.20 Ny person smittet

Nytt smittetilfelle i Tjeldsund avdekket ved retesting av nærkontakter og deres familier. Personen er allerede isolert. Isolasjonen forlenges for  vedkommende og familien. 

25.12.20 Oppdatering smittestatus

3 personer i Tjeldsund er bekreftet covid 19 positive og er i isolasjon. 45 personer er testet i forbindelse med de nye positive tilfellene, 5 personer skal testes i morgen 26.12.2020. 21 av de testede er satt i karantene, og situasjonen ansees å være under kontroll. En av de tidligere meldte tilfellene viste seg å være falsk positiv, karantene(isolasjon av 7 personer er opphevet.

21.12.20 Gjelder alle reisende fra Storbritannia

Alle reisende som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene må melde seg for kommunen for testing. Dette gjelder også for dem som er kommet ut av karantene etter ankomst. Dette er et pålegg fra regjeringen i dag, 21.12.2020.

Se også Norge stanser direkteflygninger fra Storbritannia

 

17.12.2020 Smittestatus i Tjeldsund

En person fra Tjeldsund er smittet under opphold på UNN Harstad. Personen er fortsatt innlagt på sykehuset og blir tatt hånd om der. Smittesporing skjer fra UNN

Oppfordring fra legekontoret

Dersom du er syk, selv om du bare har milde symptomer – ikke gå inn på venteværelset til ETS medisinske senter men ta kontakt pr telefon eller nettbestilling først. Selv om det i vår region for tiden ikke er registrert mye smitte: så lenge det ikke er avklart at dine symptomer ikke skyldes Covid-19 er det viktig at du ikke utsetter andre for mulig smitte.

13.11.20 and 01.03.2021 Information about coronavirus in other languages

Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages.

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/

 

Simultantolkede opptak av pressekonferanser til de aktuelle språk finnes her: Pressekonferanse om koronasituasjonen - regjeringen.no

The government asks everyone in Norway to read the important information and advice given about coronavirus. You can find information at fhi.no and helsenorge.no. This advice is updated regulary.

Information Government.no

 

If you suspect you have Covid-19 disease

If you are sick: Stay at home. You should be tested if you have symptoms of Covid-19

You should be tested if you have symptoms of Covid-19

Please isolate yourself from other people and call 902 84 955 to book a corona test. The phone is open 08.30 – 11.30 on weekdays.

 

If you need medical attention – call 77 08 95 65.

In case of emergency- call 116117 or 77 08 95 55.

Life-threatening illness – call 113

 

All visitors arriving in Norway from countries and regions with a high or very high infection rate ("red" or "grey" countries) must go into quarantine for 10 days.

Information  from The Norwegian Directorate of Health in different languages

 

You may also find information at

imdi.no – Coronavirus Information in different languages

helsenorge.no Information about coronavirus in other languages

On the Norwegian Institute of Public Helath (fhi.no) you can also find information in different languages

13.11.20 Anbefalinger fra Tjeldsund kommune

Smittestatus i landet er fortsatt stigende. Beredskapsledelsen i Tjeldsund kommune har vurdert situasjonen og kommer med følgende anbefalinger i tillegg til gjeldende nasjonale anbefalinger:

 • Alle som kommer tilreisende til Tjeldsund fra regioner med høyt smittetrykk anbefales å teste seg for Covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. For avtale testtidspunkt - ta kontakt på telefon 902 84 955. Telefonen er åpen hverdager i tidsrommet 08.30 - 11.30. Testing gjennomføres selv om det ikke foreligger symptomer på Covid 19. .  
 • Tjeldsund kommune anbefaler at voksne og skoleelever over 12 år bruker munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. 

13.11.2020 Utleie av rom til karantene eller isolasjon

Nærmeste coronahotell i området er i Narvik.

Bedrifter / private som leier ut rom må avklare med kommunen først dersom arbeidsgivere med utenlandsk arbeidskraft ønsker å inngå private avtaler om karantene eller isolasjon i deres lokaler. Kommuneoverlegen kan  da vurdere om smittevernreglene kan ivaretas på en tilstrekkelig god måte og gi råd i forhold til det. Kontaktinfo: Telefon 91515954, e-post nadezda.wessel@tjeldsund.kommune.no

Se vedlagt lenke for spørsmål og svar rundt innreisekarantene: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/?expand=factbox2784705

06.11.20 Slutt på dropin-timer på laboratorium og skiftestue på ETS medisinske senter inntil videre

Fra mandag 9/11-20 må alle som ikke har time hos lege, men som skal ta blodprøver på laboratoriumet eller må inn på skiftestue avtale time. Tlf 77089565. Drop-in-avtaler er inntil videre ikke mulig.

Tiltaket iverksettes for å unngå mange pasienter på venterommet samtidig, noe som gjør det vanskelig å overholde avstandsregler. Tiltaket forebygger også at pasienter som ikke er avklart i forhold til Covid-19 kommer inn på venterommet.

11.09.20 Oppdatering vedrørende regler for besøk i institusjoner i Tjeldsund kommune

Det har den senere tiden vært en sterk økning av Covid19-smitte i Norge, der flere områder/byer har blitt definert som «røde områder». Som et utgangspunkt har det under hele perioden med pandemi vært karanteneplikt dersom man har vært på reise i «røde land/regioner». På bakgrunn av denne oppblomstringen i Norge, så anbefaler beredskapsgruppen i Tjeldsund ikke besøk i institusjoner før det har gått 10 dager, dersom pårørende kommer fra eller har oppholdt seg i et «rødt område . Alle beboere i våre institusjoner tilhører høyrisikogruppe, og det er et tiltak for å beskytte dem fra smitte av Covid19.

 Det er viktig at hver enkelt tar ansvar for å sjekke hvilke områder som er «røde» da dette kan endre seg fra uke til uke. Helsepersonell må etablerer rutine for å stille spørsmål om dette når pårørende tar kontakt for besøk. Dette er gjeldende så lenge vi har «røde områder». For øvrig er besøksregler som tidligere opplyst på våre hjemmesider.

 

Øvrige råd som gjelder reiser utenlands videreføres som tidligere (FHI). Regjeringen fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette rådet gjelder i utgangspunktet frem til 1. oktober. 

27.08.20 Nytt telefonnummer for henvendelser om corona til ETS Medisinske senter

 • Fra 27.08.2020 er det opprettet egen pandemitelefon for å avlaste ordinært telefonnummer til ETS medisinske senter. For spørsmål vedrørende pandemi og testing – ring 902 84 955. Telefonen er i første omgang åpen fra hverdager i tidsrommet 08.30 til 11.30.  I tillegg er Coronatelefon for barn og unge fortsatt åpen for spørsmål og henvendelser.
 • Det anbefales at alle som har vært på ferie/reise i utlandet/ på cruise eller i områder i Norge med store smitteforekomster tar kontakt med ETS Medisinske senter tlf 902 84 955 for testing for Covid-19.
  Testing kan utføres selv om det ikke foreligger symptomer på luftveisinfeksjon.

Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage, skole og SFO

Utdanningsdirektoratet og FHI kom med oppdatering av smittevernveiledere for skoler og barnehager 26. juni, noe som har gitt mange nye spørsmål fra både barnehager og foreldre.

Innhold
Kommuneoverlegene i Tjeldsund/Evenes har derfor sett et behov for presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

Hovedpunkter:
«Dugnaden er ikke over». Selv om smittesituasjonen er fredelig i vår region, skal det lite til før det kan oppstå lokale utbrudd.
Den endelige avgjørelse for om et barn kan komme eller ikke ligger hos barnehagen/skolen/SFO. Barnehagen/skolen/SFO som virksomhet skal utarbeide en egen smittevernplan for sin virksomhet med utgangspunkt i myndighetenes bestemmelser og smittevernveiledere. De har ansvar for at smittevernet i virksomheten blir ivaretatt.
Noen enkelte nys eller host i løpet av en dag er ikke å anse som nyoppstått luftveisinfeksjon. Barnehage/skole/SFO bør observere barnet litt over tid, f.eks. 2 timer og vurdere om barnet har økende symptomer.
Foreldre har fortsatt et stort ansvar når det gjelder at syke barn ikke skal leveres i barnehagen/skolen/SFO og at smittevernplanen for egen barnehage/skole/SFO følges.
Det kan oppstå tilfeller hvor barnehage/skole/SFO og foreldre vil være uenige. Hvis man ikke kan komme til en felles forståelse, må foreldrene kontakte fastlegen for en dokumentasjon på at barnet etter en medisinfaglig vurdering kan gå i barnehagen/skolen/SFO.
Det er fremdeles slik at barn med nyoppståtte luftveissymptomer skal holdes hjemme eller hentes så raskt som mulig hvis symptomene oppstår mens barnet er i barnehage/skole/SFO. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holdes hjemme minst ett døgn, slik at foreldrene kan se an videre symptomutvikling. Ved videre symptomutvikling må barnet fortsatt være hjemme og foreldrene må vurdere om det er nødvendig å kontakte fastlege. Fastlegen vil, ut fra barnets sykdomsbilde, vurdere nødvendigheten av en covid 19-test.

Barn med gjennomgått luftveisinfeksjon kan ha restsymptomer i form av noe rennende nese med klar eller farget snørr eller sporadisk hoste. Hvis allmenntilstanden for øvrig er normalt god, kan barnet returnere til barnehage/skole/SFO selv om det har noen lette ettersymptomer.

Det er fremdeles slik at barn med kjent pollenallergi med typiske symptomer, kjent kronisk rennende nese eller typiske luftveissymptomer som følge av kjent astma kan delta i barnehagen.

Ansatte kan returnere til arbeidet når de er symptomfrie. Det er ikke lenger krav om ett døgns symptomfrihet. Årsaken til at ansatte skal være symptomfrie før man returnerer til arbeidsplassen, er fordi man anser voksne som mere smitteførende enn barn.

Når er man egentlig symptomfri?
Man er symptomfri når man:

-Ikke får hyppige, lange og dype hosteanfall -Ikke må snyte seg flere ganger gjennom dagen, til stadighet nyser eller har tett nese.
-Ikke har sår hals
-Allmenntilstanden er som vanlig.
Ved tvil skal leder kontaktes, evt. fastlege.


Smittevernveiledere:
Smittevernveileder for barnehage som omhandler smitteforebyggende tiltak i barnehage

Smittevernveileder for skole 1.-7.klasse som omhandler smitteforebyggende tiltak i skole.

 

03.08.20 Testing for korona

Har du vært på ferie i utlandet/ på cruise eller i områder i Norge med smitteforekomster – Ta kontakt med ETS Medisinske senter tlf 77 08 95 65 for testing for korona.
Testing kan utføres uansett om du har symptomer eller ikke.
 
Foretrukket kjøremønster ved testing:
Kjøreretning Covid-19 testing hjemmeside.png
 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Illustrasjon corona fra Pixabay

Sist oppdatert 19. november 2021
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk