Dat dáhpáhuvvá ahte eai buohkat boađe boahkuhanáigái maŋŋil go boahkuhandosa lea válbmejuvvon. Boahku ferte bidjat oanehis áiggi sisa. Vai dosa ii galgga mannat duššas, de leat mii dál ráhkadan listtu masa buohkat sáhttet dieđihit ahte sii sáhttet oanehis áiggis boahtit boahkuheapmái.    

Jos lea mátkkošteamen geasset itge sáhte boahtit mearriduvvon áigái, de dáhttut mii ahte don registreret iežat maŋŋil go leat ollen ruoktot. Oanehis gohččut boahtit olbmuid boahkuheapmái oanehis áiggis, de vuoruhuvvojit sii geat leat seamma vuoruhanjoavkkus go sii geaid dál boahkuhit.   

Si geat leat juo registrerejuvvon Helseboka:i; Registrere iežat dán liŋkka bokte: https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033

Dutnje gii ii leat registrerejuvvon Helseboka:i:

Registreren Helseboka:i dán liŋkka bokte: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

Jos dus lea váttisvuohta registrerejuvvot iežat digitálalaččat, de sáhtát oažžut veahki boahkuhantelefovnnas árgabeivviid gaskal dii. 09-11. Telefovdnanummar lea 94796421. Gaskal dii. 09-09.30 lea dábálaččat ollu telefovnnat dan nummarii ja mii ávžžuhan danin ahte gahččalat riŋget eará áigái telefovnna rahpanáiggis ja dainna lágiin oanidat vuordináiggi. 

FUOM! Jos oaččut liŋkka SMS bokte mii ii álggá ná: https://helseboka.app de ii leat SMS sáddejuvvo suohkana bealis, JA ALE RABA LIŊKKA! 

Go registreret iežat, de oaččut jearaldaga ahte áiggut go leat boahkuhanráiddus geaiguin váldit oktavuođa ahte oanehis áiggis sáhtát boahkuhuvvon .