Regulerenplána ulbmil lea ráhkadit saji johtolatdorvvolaš rusttegiidda Skániid guovddážis, nugo váccáhahkii, vuoddjingeidnui, parkerensajiide, márkanguovddážii ja eará johtolatdárbbuide. Áigumuš lea maid ásahit doaimmaid vázzi olbmuide, sihkkelasttiide ja kollektiivajohtolahkii fylkkageainnu 832 guoras. 

Ovddit regulerema ulbmilat ja čoavddus leat buori muddui čađahuvvon. Regulerenrievdadus mielddisbuktá vuosttažettiin ahte parkerensajit fylkkageainnu 832 guoras jávket ja daid sadjái bohtet bussebissehat ja váccáhat. 

Áššebáhpirat lea mielddusin.  

Vejolaš buhtadusgáibádus galgá leat čálalaččat ovddiduvvon golmma (3) jagi sisa, gč. plána- ja huksenlága §§ 15-2 ja 15-3.

Mearrádusa sáhttá váidit plána- ja huksenlága mielde § 1-9, gč. § 12-12 ja hálddašanlága váidinnjuolggadusaid mielde. 

Vejolaš váidaga sáddejuvvo: Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 EVENSKJER dahje šleađgaboasttas: post@tjeldsund.kommune.no
Váidináigemearri lea 3 vahku maŋŋil dán almmuheami.