Har du lyst til å melde deg inn i Kulturskolen?

Bruk lenken under:

https://www.tjeldsund.kommune.no/ets-kulturskole.493323.no.html

Du kan også gå inn på Evenes sine hjemmesider og finne oss der.