I nye Tjeldsund er de tre distrikter i Helse, Omsorg og Velferd; Nord, Midt og Sør.

Grovt inndelt så dekker hjemmetjenesten nord området fra Grovfjord og frem til ca Tjeldsund bru.  

Hjemmetjenesten midt området fra Fiskfjord, området fra  ca Tjeldsund bru til grensen mot Evenes, og ned mot Breistrand.

Hjemmetjenesten sør har området fra ca Sør-Lavangen, Fjelldal, Ramsund og Tjeldøya.

I alle de tre hjemmetjenestene er det ubemannede omsorgsboliger. Det er omsorgsboliger i Grovfjord lokalisert vegg i vegg med Grovfjord bo og servicesenter, på Evenskjer omsorgsboligene «Kleivatun», og det er planlagt enda seks nye ubemannede omsorgsboliger på Evenskjer ved Skånland sykehjem, det er ubemannede omsorgsboliger «Kløverheimen», og fire andre ubemannede omsorgsboliger i Kongsvik. Det er omsorgsboliger på Fjelldal og i Ramsund.
Alle beboere i omsorgsboligene regnes som hjemmeboende, ingen bor på institusjon, og alle pasienter og brukere får tjenester etter enkeltvedtak basert på individuell vurdering. Dette kan også inkludere tilsyn på natt.