Navn Funksjon Telefon E-post
Sigrunn Iren Hanssen psykiatrisk sykepleier, 
Psykisk helse og rus
90872284 sigrunn.hanssen@tjeldsund.kommune.no
Helge Markussen psykiatrisk sykepleier,
Psykisk helse og rus
90872284 helge.markussen@tjeldsund.kommune.no
Birgit Normann miljøveileder,
Psykisk helse og rus
90872284 birgit.normann@tjeldsund.kommune.no
Eva Pedersen psykiatrisk sykepleier,
Psykisk helse og rus
90872284 eva.pedersen@tjeldsund.kommune.no
Karina Tyssø avdelingsleder
Utviklings og funksjonshemmede
91334789 karina.tysso@tjeldsund.kommune.no
Wenche Tveter avdelingsleder
Revegårdsveien
91247982 wenche.tveter@tjeldsund.kommune.no
Revegårdsveien  1   90514025  
Revegårdsveien  2   902 46 678  
Møllerstua  1   47760577  
Møllerstua  2   91682961  
Elvelund 1   90697419  
Elvelund 2   90402137