Lover, forskrifter og skjemaer:

Mer informasjon finner du på:

Mer informasjon i tilknytning til byggesaksdelen

Tiltak er enten søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller unntatt søknadsplikt.

Unntatt søknadsplikt

Tiltak som er unntatt søknadsplikt; jf pbl § 20-5 og SAK10, kap 4. Forutsetningen for at disse tiltakene skal være unntatt søknadsplikt er at tiltaket er i henhold til lov, forskrift, kommuneplan og reguleringsplan, jfr pbl § 1-6.

Tiltak som kan forestås av tiltakshaver selv

Det som tidligere het melding om tiltak, er endret. Dette er erstattet med egen søknadstype: Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarlige foretak, søknaden kan forestås av tiltakshaver selv, jf pbl § 20-4 og SAK10 kap 3:

  1. Komplette søknader der tiltak er i samsvar med plan- og bygningsloven, forskrifter, kommuneplan og reguleringsplan, samt at nødvendige tillatelser/uttalelser fra annen myndighet foreligger. Dersom man ikke hører fra kommunen innen 3 uker, anses tillatelsen som gitt. Dersom det er merknader til søknaden fra andre (protester) ansees ikke tillatelsen som gitt etter 3 uker.
  2. Andre søknader som kan inneholde søknad om dispensasjon fra lov og forskrift og/eller mangler nødvendige tillatelser/uttalelser fra annen myndighet. Søknaden skal behandles av kommunen innen 12 uker. Tiltaket må være i henhold til kommuneplan og reguleringsplan.
  3. For søknader hvor tiltaket er avhengig av dispensasjon fra kommuneplan og/eller reguleringsplan er det ikke krav til behandlingstid.

Tiltak med krav om ansvarlige foretak

Tiltak som ikke er unntatt søknadsplikt eller ikke faller inn under søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver selv er søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf pbl § 20-1:

  1. Komplette søknader der tiltak er i samsvar med plan- og bygningsloven, forskrifter, kommuneplan og reguleringsplan, samt at nødvendige tillatelser/uttalelser fra annen myndighet foreligger. Dersom man ikke hører fra kommunen innen 3 uker, anses tillatelsen som gitt. Det kan ikke foreligge merknader til søknaden fra andre (protester).
  2. Andre søknader som kan inneholde søknad om dispensasjon fra lov og forskrift og/eller mangler nødvendige tillatelser/uttalelser fra annen myndighet. Søknaden skal behandles av kommunen innen 12 uker. Tiltaket må være i henhold til kommuneplan og reguleringsplan.
  3. For søknader hvor tiltaket er avhengig av dispensasjon fra kommuneplan og/eller reguleringsplan er det ikke krav til behandlingstid.

Før du går i gang med planlegging og nybygging anbefaler vi at du kontakter kommunens plan- og utviklingsavdeling for mer informasjon. 
Be gjerne om en forhåndskonferanse

For mer informasjon om den loven kan du kontakte kommunens plan- og utviklingsavdeling på telefon 76 91 91 00.