Det vedtatte budsjettet kan leses i sin helhet her.