Dette i tråd med kommuneloven § 45.

Formannskapet behandlet budsjett 2019, økonomiplan 2019 - 2022 og betalingsregulativ 2019 i møte 21. november. Formannskapet fremmet innstilling i saken til kommunestyret.

Kommunestyret behandler saken i møte som gjennomføres tirsdag 11. desember, og formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn fram til behandlingen.

Eventuelle uttalelser og synspunkter kan fremmes til:

post@tjeldsund.kommune.no eller til
Tjeldsund kommune, Tjeldsund rådhus, 9444 Hol i Tjeldsund innen 11. desember kl 08.00

Her finner du dokumentene:

>> Budsjett 2019 - offentlig ettersyn (PDF)

Dokumentene er også lagt ut på Tjeldsund rådhus, Tjeldøyveien 800 på Tjeldøya til ettersyn.