VED BRANN: Ring 110

Organisering av brannvesen:

Brannsjefen har kontor på Hol i Tjeldsund, mens varabrannsjefen er ansatt i Forsvaret i Ramsund og har tilleggsoppgaver som varabrannsjef/leder beredskap for kommunene. I Evenes finnes egen brannmester ansatt på deltid.

Administrasjon:

Brannsjef/leder forebygg.: Mads Tollefsen
Varabrannsjef/Leder beredskap: Halvor Tollefsen
Brannmester Evenes: Rune Hamnes
Oljevernansvarlig: Ole Øystein Lindebø

Brannstasjoner:

Bogen brannstasjon: 16 deltidsmannskaper og 2 biler
Ramsund brannstasjon: 16 deltidsmannskaper og 2 biler
Depot Kongsvik: 7 frivillige mannskaper

 

 

organisasjonskart.png