Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
Tjeldsund omsorgssenter, Strandaveien 82, 9441 Fjelldal, tlf 769 19 160.

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

>> Sjekk om du kan få bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

>> Søk bostøtte

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

>> Meld fra om endringer

 Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. 

>> Klage på vedtak om bostøtte
 

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no 
Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.   

Regelverk:

Lov om bostøtte
Forskrift om bustøtte