Borgerlige vigsler tilbys innbyggere bosatt i Tjeldsund kommune innenfor rammer satt av Ekteskapsloven og rundskriv om kommunale vigsler, Q-11/2017.
Ordfører og varaordfører er etter loven gitt vigselsrett og vedtatt som vigslere i Tjeldsund kommune.
 
Vigsler kan finne sted i kontortiden på hverdager og på lørdager mellom kl 11.00 – 15.00. For vigsel i perioden 1. juni – 30. august er fristen for å melde inn ønske om dette 20. mai.
 
Vigselstidspunkt for det aktuelle bryllup, fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigslerne.
 
Kommunale vigsler finner sted på Tjeldsund rådhus - i kommunestyresalen eller i formannskapssalen. Vigsler kan finne sted på et annet sted enn på Rådhuset etter nærmere avtale med vigslerne. Kostnader ved et annet vigselssted dekkes av brudeparet.
 
Tjeldsund kommune tar ikke betalt for vigslene.
 
Det administrative ansvaret for kommunale vigsler i Tjeldsund kommune er delegert rådmannen som tilser at vigslene finner sted innenfor verdige rammer.