Flere mennesker til Tjeldsund skaper dynamikk og utvikling på alle områder!

For å være i posisjon og for å utnytte mulighetene som ligger foran, tenker vi at det vil være smart å tenke bredere enn ditt eget boligbehov dersom du går med planer om bygging av egen bolig. Enebolig med utleiedel kan derfor være en smart ide som og sikrer en bedre bunnlinje og boøkonomi for deg og din familie.

Tjeldsund kommune har tilrettelagt flere boligfelt og kommunen ønsker også å tilrettelegge for spredt boligbygging.

Grip muligheten!

Tjeldsund kommunestyre har vedtatt nye tiltak for å stimulere til vekst og utvikling og økt boligbygging:

  • Startlånsrammen for Husbankmidler er økt fra 4 til 25 millioner, slik at vi kan gi starthjelp til flere.
  • Vi yter tilskudd på kr. 200.000,- per familie som ønsker å bygge primærbolig med minimum 3 soverom.

Ta en videre titt på kommunens hjemmeside for mer informasjon om boligfelt og kommunale tjenester, og orienter deg for hvilke utbyggingsprosjekter som tilbys nå i kommunen, se Finn.no.

 

Kontakt rådmann Torbjørn Simonsen, 94812250 for en avtale, så finner vi en løsning!