I prosjektet Digitalt entreprenørskap, skal vi fra den 4. juli til ca 20. august arbeide med en prototype av “Spillet om Tjeldsund”.

Du vil underveis få veiledning i koding, design, storyline og lyd av profesjonelle veiledere.

Timebetaling vil være etter gjeldende satser, og arbeidstiden vil være regulert ved nettmøter og en ramme på noen timer pr dag etter avtale.

Søkerne blir intervjuet av Lars Utstøl i Kunnskapstrening IT og blir plukket ut etter behov og ønsket sammensetning i teamet.

Dersom du er mellom 14-17 år trenger vi en bekreftelse/tillatelse fra foreldrene dine på deltakelse og betingelser.

Ungdommer fra Tjeldsund kommune og nabokommunene oppfordres spesielt til å søke, men det er åpent for alle.

Du sender en kort søknad til: post@tjeldsund.kommune.no

Søknaden må inneholde navn og kontaktinformasjon inkludert tlf nr. samt en beskrivelse på maks en halv A-4 side på hva du liker å spille og hva som er spennende med PC som verktøy.

Søknadsfristen er den 27. juni 2017.

 

Dette er våre samarbeidsparter:

Nordland fylkeskommune, NAV Evenes og Tjeldsund, Arktisk Universitet Narvik, Stockholms Universitet, Kunnskapstrening IT og Workfloow, IT-selskapet KeyStep, Historielaget, Ungdomsrådet og Eldrerådet i Tjeldsund

Tjeldsund_kommune.jpg      Logo_nfk_300dpi.jpg     TjeldSunningen.jpg