Varsel for Sør-Troms
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 27.02.2022 00:00

 

Nedenfor følger varsel om snøskredfare på nivå 3 og 4 for 5 andre regioner i Troms og Finnmark, gjeldende fra 27.2.22

Varsel for Finnmarkskysten
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 27.02.2022 00:00

Varsel for Nord-Troms
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 27.02.2022 00:00

Varsel for Lyngen
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 27.02.2022 00:00

Varsel for Tromsø
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 27.02.2022 00:00

Varsel for Indre Troms
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 27.02.2022 00:00

Se snøskredvarsler for hele landet

Vennlig hilsen

Varselet leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Skredfaren øker når mildværet kommer inn. Økende fra kvelden i ytre strøk og fra sent på kvelden lengre inn i regionen. Først på kvelden øker faren for tørre flakskred i høyden, sent på kvelden øker også fare for våte skred i lavlandet. Mildvær gjør at skredfaren øker i alle himmelretninger. Tørre flakskred i høyden vil likevel være mer sannsynlig i lesider for sørvestlig vind. Før mildværet slår til, kan det for folk som ferdes i fjellet være mulig å løse ut ustabile fokksnøflak fra nordvestlig bygevær fredag.