Fra 24.11.2021 gjelder følgende:

  • Alle arrangementer på institusjoner avlyses inntil videre, unntatt andakt, besøk av fotpleier og frisør som kan gjennomføres som normalt med vanlige smittevernregler.
  • Institusjoner: Besøkende kun på pasientrom, sprite hender ved inngang og sette på munnbind som benyttes gjennom hele besøket. Besøksprotokoll føres som før. 
  • Ansatte må bruke munnbind i all pasientnær kontakt (1 m).