Ved spørsmål kontakt vaktmester Eirik Mohaug tlf 907 42 545