Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Hvem kan få hjelp?

Foreldre som er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp barn som ikke får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell barn som blir utsatt for fysisk/psykiske mishandling eller seksuelle overgrep foreldre som har rusproblemer eller psykiske vansker som påvirker omsorgen for barn barn som ruser seg eller begår alvorlig kriminalitet

Lover og forskrifter

Kontaktinformasjon

ETS Barnevern
Postboks 43
8539 Bogen i Ofoten
Telefon: 76 98 15 00

Besøksadresse:

Rådhuset i Evenes, Bogen i Ofoten

Du finner nærmere kontaktinformasjon og tjenestebeskrivelese på hjemmesiden til ETS barnevern