Planleggingsdager i kommunale barnehager i Tjeldsund

2021/22:

  • 18. og 19.august 2022

 

2022/2023

  • 14.november 2022
  • 6.mars 2023
  • 19.mai 2023
  • 17. og 18.august 2023

 

Grunnlag

Barnehagene holder stengt på planleggingsdagene, jfr kommunens vedtekter
Planleggingsdager gir ikke grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling.