Barne- og ungdomsleder skal sikre at barn og unge i Tjeldsund blir hørt og sett og har tilgang til åpne og inkluderende møteplasser der kreativitet og aktivitet står sentralt.

Arbeidsområdet  omfatter blant annet:

  • Ungdomsråd
  • UKM
  • Prosjektarbeid
  • Friluftsskole
  • Folkehelse

Barne- og ungdomsleder har base på Tjeldsund rådhus.