Årsaken til avlysningen er retningslinjer Forsvarsbygg har innført i dag pga. koronaviruset.

Vi beklager avlysningen og vil komme tilbake med nærmere informasjon.