Tjeldsund kommune har en arkivplan som beskriver arkivets organisering, rutiner, prosedyrer, struktur og oversikt.

>> Arkivplan

Offentlige organer er pålagt å ha en arkivplan.

Lover og forskrifter